23219 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Lidwoorden | bepaald lidwoord

article défini

 

Bij zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud gebruik je 'le / la / l'.

 

'Le' gebruik je bij mannelijke zelfstandige naamwoorden.

'La' gebruik je bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden.

'L'' gebruik je bij alle zelfstandige naamwoorden die met een klinker of stomme 'h' beginnen.

 

Voorbeelden:

le garçon de jongen
la fille het meisje
l'arbre de boom

 

NB:

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -e/-tion/-ité zijn meestal vrouwelijk.
Let op: woorden op -ion (pion, avion) zijn mannelijk.

'Les' gebruik je bij zelfstandig naamwoorden in het meervoud.

 

Voorbeelden:

les garçons de jongens
les filles de meisjes
les arbres de bomen
les hôtels de hotels

Bijzondere gevallen

1. landennamen

Landennamen hebben altijd een bepaald  lidwoord.

Landennamen zijn vrouwelijk, mannelijk of meervoud.

 

Bijvoorbeeld:

 

La France Frankrijk
La Belgique België
L'Espagne Spanje
L'Italie Italië
La Grande Bretagne Groot-Brittannië
La Turquie Turkije
Le Portugal Portugal
Le Danemark Denemarken
Le Maroc Marokko
Le Japon Japan
Les États-Unis De Verenigde Staten
Les Pays-Bas Nederland

 

Zie verder bij voorzetsels geografisch

 

 

2. na sommige werkwoorden

 

Na werkwoorden die een voorkeur of afkeur uitdrukken komt ook altijd het bepaalde lidwoord. (zoals: houden van, haten, liever hebben, een hekel hebben aan, gek zijn op.)

 

Bijvoorbeeld:

 

Ik ben gek op aardbeien. J'adore les fraises.
Hij heeft een hekel aan bier.
Il déteste la bière.
Wij hebben liever peren. Nous préférons les poires.
Zij haten sinaasappels. Ils détestent les oranges.
Zij houdt van pizza.
Elle aime la pizza.

 

 

3. verzamelnamen

 

Als een meervoudswoord alle daaronder vallende groepen aanduidt dan wordt in het Frans het bepaalde lidwoord 'les' gebruikt:

 

les chiens honden (in het algemeen, dus alle honden)
Les chiens ont 4 pattes. Honden hebben 4 poten.
Les Hollandais sont grands. Hollanders zijn groot.

 


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen