29685 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 24-06-2019 (niveau 3)eerdere test 24 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-06-2019 zo ingevuld:(Ik laat je vertrekken wanneer je maar wilt.)

Je te ........ partir quand tu veux.

 


1 % (afgerond)laisse pour
90 % (afgerond)laisse 
4 % (afgerond)laisse de
5 % (afgerond)laisse à

'laisser' wordt direct gevolgd door een heel werkwoord, er mag geen voorzetsel tussen. 'Laten/laisser' hier in de betekenis : toelaten, niets in de weg leggen.
faire partir = iemand doen vertrekken (laten vertrekken, d.w.z. ertoe aanzetten om te gaan)

Zie ook de pagina vaste combinaties.Welk woord past in deze zin?

Pendant la foire du printemps on a ........ (gepromoot) les produits régionaux.


56 % (afgerond)promu 
21 % (afgerond)promouvé
15 % (afgerond)promouvu
8 % (afgerond)promoué

'promu' is het voltooid deelwoord van promouvoir.
Ook mogelijk is: 'On a fait de la promotion pour les produits régionaux'. Of, in spreektaal: On a fait la promo des produits régionaux."
Promouvoir = 'promoten' èn 'promoveren'.
la foire du printemps = de lentebeurs (letterlijk), voorjaarsbeurs

Zie ook de pagina onregelmatig werkw..Quelle mouche le pique?

Wat betekent deze zin?


6 % (afgerond)Wat staat er hem te wachten?
15 % (afgerond)Door welk beest is hij gestoken?
73 % (afgerond)Wat is er ineens met hem aan de hand? 
5 % (afgerond)Wat gebeurt er?

'Quelle mouche le pique' wordt gezegd als iemand zonder aanleiding plotseling iets heel onverwachts/vreemds doet; het kan ook betekenen 'Wat bezielt hem?''
Door welk beest is hij gestoken? = Quelle bête l'a piqué?
Wat gebeurt er? = Qu’est-ce qui se passe?
Wat staat hem te wachten? = Qu'est-ce qui l'attend?

Zie ook de pagina conversatietaal.En novembre, le ministre de l'Economie et des Finances a critiqué son adversaire en disant qu'il "cochait toutes les cases à droite".                    

Wat betekent de uitdrukking `cocher toutes les cases`?


33 % (afgerond)Alle rechtse kiezers aanspreken
34 % (afgerond)In alle hokjes passen
33 % (afgerond)Voldoen aan alle eisen 

Letterlijk vertaald: alle hokjes aanvinken.
De bedoelde minister, François Fillon, werd verweten dat hij aan alle criteria van een rechtse policitus voldeed en daarbij de liberale aspecten van zijn partij vergat.

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen