24055 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Bijvoeglijk naamwoord | positie bijv. nw.


l'adjectif - position

 

Het bijvoeglijk naamwoord staat in het Frans meestal achter het zelfstandig naamwoord. Dit in tegenstelling tot het Nederlands.

De bijvoeglijke naamwoorden die een kleur aangeven en bijvoeglijke naamwoorden die van landen worden afgeleid staan ook altijd achter het zelfstandig naamwoord.

 

Bijvoorbeeld:

 • un pull noir
  een zwarte trui
 • une fille intelligente
  een intelligent meisje
 • un chauffeur polonais
  een Poolse chauffeur

 

Uitzondering

De volgende bijvoeglijke naamwoorden staan vóór het zelfstandig naamwoord. Het beste is om dit rijtje uit je hoofd le leren als een rijmpje als je telkens 3 woorden neemt.

 

bon goed
beau mooi
joli mooi/leuk
haut hoog
long lang
petit klein
jeune jong
vieux oud
grand groot
gros dik
mauvais slecht
méchant slecht/ gemeen
nouveau    nieuw
autre ander
large breed


(Er zijn echter enkele vaste uitdrukkingen waarbij zo'n bijvoeglijk naamwoord juist erachter komt, bijv.: le Beaujolais nouveau' ; 'une ville nouvelle' (een nieuw ontworpen stadsproject.)

 

Ook alle rangtelwoorden staan vóór het zelfstandig naamwoord.

Bijvoorbeeld:

 • la deuxième rue à droite=
  de tweede straat rechts
 • la première sortie de l'autoroute=                                                                      de eerste afslag van de autoweg                                                                                                                                                                                   
 • NB Soms staan bijvoeglijke naamwoorden die niet in het bovenstaande rijtje staan toch voor het zelfstandig naamwoord ... daar is geen regel voor te geven!Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen