23512 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Spreken | accenten


les accents

 

In het Frans hebben sommige klinkers een accent. Dit heeft meestal te maken met de uitspraak van de woorden.

 

accent aigu (')

é - deze klinker spreek je uit als een lange ee zoals in één; dit accent komt alleen op de letter `e' voor.

 • l'été = de zomer
 • j'ai travaillé = ik heb gewerkt

accent grave (`)

à,  è, ù. - Bij è wordt de klinker als de 'e' van 'elf' uitgesproken. Bij de andere klinkers hoor je vaak geen verschil.

Bijvoorbeeld:

 • l'élève = de leerling
 • à Amsterdam = in Amsterdam
 • où ? = waar?

é/è:  alleen op de ‘e’ kunnen beide accenten voorkomen (niet tegelijk). De richting van het accent maakt een klankverschil.

Een handig ezelsbruggetje hierbij is de klok met 11 uur en 1 uur:

 

klinkt als elf   klinkt als een

 

 

accent circonflexe (^) kan opo elke klinker voorkomen.

â, ê, î, ô, û - Deze klinkers worden op dezelfde manier uitgesproken als de letters zonder dit accent. De toevoeging van dit accent heeft ermee te maken dat er in het Oudfrans de letter s heeft gestaan, die in de loop van de tijd verdwenen is.

Bijvoorbeeld:

 • la fête = het feest
 • je connaîtrai = ik zal kennen
 • quel âge as-tu?  = hoe oud ben jij?
 • j'ai dû partir = ik heb moeten vertrekken
 • il eût = hij had
 • le contrôle = de controle

NB het accent circonflexe wordt steeds minder gebruikt en is niet meer verplicht.

 

Maar in een paar gevallen geeft het accent circonflexe ook een betekenisverschil; daar moet het accent circonflexe wel gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:

 • sur = op
  sûr(e) = zeker
 • Je voudrais du lait = il wil graag melk.
  J'ai dû faire cela = ik heb dat moeten doen.

Attention:

Er is een verschil tussen 'a' en 'à'.

 • Il a = hij heeft
 • Il habite à Nice = hij woont in Nice.

Er is een verschil tussen 'ou' en 'où'.

 • Tu habites ? = Waar woon je?
 • Tu as 5 centimes ou 10 centimes? = Heb je 5 cent of 10 cent?

cédille (ç)

De letter c kan een cédille krijgen als er achter de c een a, o of u staat. De c wordt dan als een s uitgesproken.

Voorbeeld:

 • Curaçao
 • Je commençais = ik begon
 • Nous commençons = wij beginnen
 • Nous avons reçu = wij hebben ontvangen

 

æ en œ

Er zijn ook twee letters die in het Nederlands niet voorkomen, de æ en de œ.

Bij het spellen wordt er dan gezegd:

æ = e dans l'a

œ = e dans l'o

 

Voorbeeld:

 • la sœur = de zus
 • le cœur = het hart
 • Læticia is een voornaam voor een vrouw.

 

Het trema

Het trema staat op de laatste klinker in een groep van twee klinkers. Het geeft aan dat de beide klinkers apart worden uitgesproken.

Voorbeeld:

 • la coïncidence = het toevalBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen