29515 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 18-02-2019 (niveau 2)eerdere test 18 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-02-2019 zo ingevuld:Anne Pingeot, la maîtresse de Mitterand, a publié les lettres qu'il lui ........ (had gestuurd).

 

 


85 % (afgerond)avait envoyées 
4 % (afgerond)avaient envoyés
1 % (afgerond)ont envoyés
9 % (afgerond)a envoyées

Het voltooid deelwoord dat vervoegd wordt met 'avoir', richt zich naar het lijdend voorwerp, als dit lijdend voorwerp er aan vooraf gaat.
'Les lettres' is vrouwelijk meervoud vandaar een 'es' achter 'envoyé'.
il a = hij heeft
ils avaient = zij hadden
ils ont = zij hebben

Zie ook de pagina verleden tijd.(Jean doet lang over zijn huiswerk.)

Jean ........ beaucoup de temps à faire ses devoirs.


4 % (afgerond)a mis
2 % (afgerond)mettra
2 % (afgerond)va mettre
91 % (afgerond)met 

a mis = heeft gedaan
mettra = zal doen
va mettre = gaat doen

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Les enfants de nos voisins ........ jouer dans la boue.


13 % (afgerond)préfèrent à
67 % (afgerond)préfèrent 
20 % (afgerond)préfèrent de

'Préférer' gevolgd door een infinitief, heeft geen voorzetsel nodig.
la boue = de modder

Zie ook de pagina vaste combinaties.Wat betekent de tekst op dit (verkeers)bord?

 

Tekst op bord: circulation alternée


35 % (afgerond)Gewijzigde verkeerssituatie
41 % (afgerond)Omleiding
22 % (afgerond)Beurtelings doorrijden 
3 % (afgerond)Kies andere route

de omleiding = la déviation
andere route = autre route/parcours
gewijzigde verkeerssituatie = situation de circulation changée, modification de la situation (de la circulation)

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen