29515 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 14-01-2019 (niveau 1)



geen eerdere test beschikbaar 14 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 14-01-2019 zo ingevuld:



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! (Ramses Shaffy / Micheline van Hautem).

Chante, lutte, pleure, prie, ris, bosse et ........ !


1 % (afgerond)admiration
1 % (afgerond)admirons
5 % (afgerond)admirez
93 % (afgerond)admire 

admirer = bewonderen
'admirez' is gebiedende wijs meervoud (opdracht aan meer dan een persoon of beleefdheidsvorm). Het sluit niet aan bij de andere werkwoordsvormen in de zin die enkelvoud zijn.
admirons = laten we bewonderen
l'admiration (f) = de bewondering
In de Franse vertaling van dit lied zingt Micheline 'émerveille-toi'. Dat betekent 'verwonder je'.

Zie ook de pagina gebiedende wijs.



Mannelijk of vrouwelijk (‘un’ of ‘une’)?

 

een autosnelweg = ........ autoroute

 


66 % (afgerond)une 
34 % (afgerond)un

Het is 'une route', dus ook 'une autoroute'.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.



'des olives verts' OF 'des olives vertes' ?


37 % (afgerond)des olives vertes 
63 % (afgerond)des olives verts

une olive = een olijf
vert(e)= groen

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..



(Kom je bij me zitten?)

Tu viens t’asseoir ........ moi?


2 % (afgerond)sur
16 % (afgerond)près de 
69 % (afgerond)chez
13 % (afgerond)avec

avec = met
chez = bij iemand thuis of op zijn werk zijn.
(Bij iemand zitten is een vaste uitdrukking in het Frans en kan niet met 'chez'.)
sur = op

Zie ook de pagina Voorzetsels.



TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)








Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen