29515 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 17-01-2019 (niveau 2)eerdere test 17 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-01-2019 zo ingevuld:(Jij gaat met je ouders bellen.)

Tu ........ à tes parents.


1 % (afgerond)avais téléphoné
9 % (afgerond)téléphonera
téléphoner
90 % (afgerond)vas téléphoner 

tu avais téléphoné = jij had gebeld
téléphoner = bellen
'Téléphonera' is de futur bij de il/elle vorm .

Zie ook de pagina toekomende tijd.Ce bâtiment-là, c'est ........ appartement? Non, ce n'est pas ........ .

 


8 % (afgerond)ta, la mienne
74 % (afgerond)ton, le mien 
16 % (afgerond)ton, la mienne
2 % (afgerond)ta, le mien

bezittelijke voornaamwoorden: ton, ta, tes en mon, ma, mes (bijvoeglijk gebruikt bij een zelfstandig naamwoord)
bezittelijke naamwoorden zelfstandig gebruikt: tien, tienne, tiens, tiennes, mien, mienne, tiens, tiennes

Zie ook de pagina bezittelijk vnw..Est-ce vrai? As-tu ........ quitter ton emploi?


63 % (afgerond)décidé de 
19 % (afgerond)décidé
18 % (afgerond)décidé à

'Décider' wordt gecombineerd met het voorzetsel 'de' en gevolgd door een infinitief.

Zie ook de pagina vaste combinaties.Wie, behalve de voetgangers en de fietsers, mogen er nog meer  hier komen?

 

Véhicules de service autorisés. Cavaliers autorisés sur accotement.


81 % (afgerond)Dienstauto’s en ruiters maar deze uitsluitend in de bermen. 
9 % (afgerond)Dienstauto’s en ook ruiters op bepaalde tijden.
2 % (afgerond)Alleen dienstauto’s.
8 % (afgerond)Bestemmingsverkeer en paardentrailers.

Véhicules de service autorisés = dienstauto’s toegestaan.
Cavaliers sur accotement = ruiters in de berm.
Trafic de destination et remorques à chevaux = bestemmingsverkeer en paardentrailers

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen