29515 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 17-01-2019 (niveau 3)eerdere test 17 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-01-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('un' of 'une')?

 

een obstakel = ........ obstacle

La langue ne devrait jamais être ........ obstacle à la communication.


79 % (afgerond)un 
21 % (afgerond)une

La langue ne devrait jamais être un obstacle à la communication = Taal zou nooit een obstakel moeten zijn in de communicatie.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.Twee woorden die op elkaar lijken, wat betekenen ze?
'le gril'  en 'la grille'

 


62 % (afgerond)de grill, het hek 
12 % (afgerond)het hek, de grill
6 % (afgerond)de bumper, de grap
20 % (afgerond)de grap, de bumper

On prépare la viande sur le gril.
'La grille' betekent ook 'het schema'.
la grille des salaires = het schema, de salarisschaal
Het zijn geen homofonen (woorden die op dezelfde manier worden uitgesproken).
Bij 'le gril' hoor je een 'l' aan het eind, bij 'la grille' hoor je 'j' aan het eind.
de grap = la blague
de bumper = le pare-chocs

Zie ook de pagina idioom.Chaque jour, de nouvelles informations s'ajoutent au réseau mondial. ........ (Om er geen enkele van te missen): voilà le résumé de cette semaine !


91 % (afgerond)Pour n'en manquer aucune 
Pour le savoir
8 % (afgerond)Pour ne pas rater
1 % (afgerond)Pour ne rien oublier

'En' (= ervan) slaat terug op 'de nouvelles informations'.
pour le savoir = om het te weten.
pour ne rien oublier = om niets te vergeten.
pour ne pas rater = om niet te missen (Hier ontbreekt het lijdend voorwerp.)

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

Le premier mercredi de chaque mois, à midi pile, les milliers de sirènes réparties sur le territoire français retentissent.

 

 


6 % (afgerond)aangebracht op
93 % (afgerond)verdeeld over 
1 % (afgerond)goedgekeurd door

De zin betekent: Op de eerste woensdag van elke maand, precies om 12 uur 's middags, weerklinken duizenden sirenes op het hele Franse grondgebied.
verdelen = répartir
Het voltooid deelwoord réparti wordt hier als bijvoeglijk naamwoord gebruikt en krijgt -es in de uitgang omdat 'sirénes' vrouwelijk zijn.
aanbrengen = installer
goedkeuren = approuver

Zie ook de pagina Bijvoeglijk naamwoord.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen