29515 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 18-01-2019 (niveau 3)eerdere test 18 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-01-2019 zo ingevuld:Kies de juiste vorm:

D'habitude, elle me donnait un coup de main pour que j’ ........ (avoir) fini plus tôt.

 

Alpine FRenche School


6 % (afgerond)ai
79 % (afgerond)aie 
9 % (afgerond)avais
6 % (afgerond)aies

De subjonctif wordt gebruikt na een aantal voegwoorden: afin que, avant que, pour que, bien que en sans que.
'Aies' is subjonctif /aanvoegende wijs en hoort bij 'tu'.
'Ai' is tegenwoordige tijd en hoort bij 'je'.
'Avais' is onvoltooid verleden tijd (imparfait).

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Deze mededeling hangt op een kerkdeur en vraagt bezoekers hun telefoon uit te schakelen. Wat betekent hier 'L'appel' in 'L'appel de Dieu'?

 

Il est probable qu'en entrant dans cette église, vous ressentiez l'appel de Dieu. Par contre il est peu probable qu'il vous contacte sur votre téléphone.


3 % (afgerond)Het (hoger) beroep
7 % (afgerond)Het telefoontje
1 % (afgerond)De appel (uit de Hof van Eden).
89 % (afgerond)De roep 

De vertaling:
Het is waarschijnlijk dat, wanneer u deze kerk binnengaat, u de roep van God hoort. Daarentegen is het weinig waarschijnlijk dat hij contact met u opneemt via uw telefoon.
l'appel = de roep, het telefoontje, un coup de téléphone/de fil = een telefoontje, een belletje
Op deze dubbele Franse betekenis wordt gezinspeeld in deze tekst.
Appeler quelqu'un par téléphone = iemand opbellen
la pomme = de appel
faire appel = beroep aantekenen, in (hoger) beroep gaan

Zie ook de pagina idioom.(Het zou een goede zaak zijn als de Verenigde Staten echt maatregelen namen om het milieu te beschermen.)

Ce serait une bonne chose si les Etats-Unis prenaient vraiment des mesures pour protéger ........ .


93 % (afgerond)l’environnement 
2 % (afgerond)l’ambiance
6 % (afgerond)le milieu

l'environnement = het milieu, de natuurlijke leefomgeving
le milieu = het midden, het milieu (sociaal milieu) of: de onderwereld, de mafia
l’ambiance = de sfeer

Zie ook de pagina valse vrienden.Welk werkwoord kun je NIET gebruiken om 'warm lopen voor' te vertalen?


21 % (afgerond)s'enticher de
31 % (afgerond)s'emballer pour
10 % (afgerond)s'engouer pour
38 % (afgerond)se mettre en feu pour 

Alle drie de werkwoorden drukken enthousiasme uit, vooral gebruikt in spreektaal.
'Se mettre en feu pour' wordt niet gebruikt.
'être tout feu tout flamme pour' zou ook een mogelijkheid zijn.

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen