29828 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 25-04-2019 (niveau 3)eerdere test 25 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-04-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('un' of 'une')?

 

een obstakel = ........ obstacle

La langue ne devrait jamais être ........ obstacle à la communication.


23 % (afgerond)une
77 % (afgerond)un 

La langue ne devrait jamais être un obstacle à la communication = Taal zou nooit een obstakel moeten zijn in de communicatie.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.(Men heeft het nummer van Stromae opgenomen op een magneetband.)

On a enregistré la chanson de Stromae sur ........ magnétique.


11 % (afgerond)un lien
79 % (afgerond)une bande 
2 % (afgerond)un rapport
7 % (afgerond)un bandeau

un bandeau = een (hoofd) band
un lien, un rapport = een verband, een relatie

Zie ook de pagina meervoud regelmatig.Je vais mettre la robe ........ j´ai achetée hier. 

 

 


5 % (afgerond)qui
81 % (afgerond)que 
2 % (afgerond)dont
13 % (afgerond)laquelle

Vertaling: Ik ga de jurk aantrekken die ik gisteren heb gekocht. Que verwijst naar de jurk, lijdend voorwerp. 'Achetée' (+e, want vrouwelijk) verwijst naar het lijdend voorwerp 'la robe' dat voorafgaat.
'Qui' en 'Que' zijn ofwel:
Vraagwoorden: Qui vient là? Que vois-tu? ('qui' voor personen en 'que' voor zaken)
ofwel Betrekkelijke voornaamwoorden: La fille qui est malade. Le monsieur que tu regardes est anglais. ('qui' als onderwerp en 'que' als lijdend voorwerp).
'qui' wordt gebruikt als onderwerp in de bijzin; la fille qui travaille.
'dont' wordt gebruikt als er voor het betrekkelijk voornaamwoord 'de' staat; bijv. la fille dont je parle ( het meisje waarover ik praat).
'laquelle' wordt gebruikt na een voorzetsel en slaat terug op dingen; la villa dans laquelle j'habite.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw..(Mijn broertje is erg lichtgelovig.)

Mon petit frère est très ........ .
26 % (afgerond)croyant
1 % (afgerond)croissant
70 % (afgerond)crédule 
3 % (afgerond)chrétien

chrétien(ne) = christelijk
croissant(e) = groeiend, toenemend (van croître).
le croissant = de 'wassende, toenemende maan'. Hiervan is de naam van het broodje 'croissant' afgeleid.
croyant(e) = gelovig

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen