29827 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 19-03-2019 (niveau 3)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld:(Le) Bordeaux peut désigner une ville française, un vin ........ (met veel aanzien) et une couleur.


4 % (afgerond)célèbre
1 % (afgerond)important
94 % (afgerond)prestigieux 
typique

Bordeaux kan een Franse stad aanduiden, een wijn met goede reputatie en een kleur (bordeauxrood)
prestigieux = qui a du prestige
important = belangrijk
typique = typisch
célèbre = beroemd

Zie ook de pagina idioom.(Veel mensen behouden een band met de natuur.)

Beaucoup de personnes gardent ........ avec la nature.


89 % (afgerond)un lien 
2 % (afgerond)un bandeau
9 % (afgerond)une bande
un pneu

un lien = band, relatie
Hier had ook ‘une relation’ kunnen staan.
Garder un lien spécial avec la nature. 'Chérir' betekent hetzelfde: ils chérissent la nature.
Chérir = koesteren.
Beaucoup de personnes = bien des gens
un pneu = band (van een auto, fiets)
une bande = een (geluids)band, rijstrook
un bandeau = (hoofd)band van stof

Zie ook de pagina meervoud regelmatig.Hoe zeg je: Wilt u het me aan de bar serveren?


15 % (afgerond)Servez-moi sur le comptoir, s'il vous plaît.
10 % (afgerond)Servez-me-le au bar, s'il vous plaît.
10 % (afgerond)Servez-le-me au bar, s'il vous plaît.
66 % (afgerond)Servez-le-moi au comptoir, s'il vous plaît. 

Gebiedende wijs met twee persoonlijke voornaamwoorden. De regel is dan eerst het lijdend voorwerp en dan het meewerkend voorwerp in de sterke vorm.
le comptoir = de bar of de toonbank
le bar = de bar als café
Ook mogelijk is: Voulez-vous me le servir au bar?

Zie ook de pagina woordvolgorde.(Over Museum La Boverie in Luik/A propos du Musée La Boverie à Liège:)

Si l’ancien bâtiment a gardé son cachet initial, la grande nouveauté réside en cette annexe vitrée qui augmente de 1.000 mètres carrés l’espace d’exposition.

Wat betekent 'Si' in deze zin?

 


11 % (afgerond)Jazeker
Soms
70 % (afgerond)Ook al 
19 % (afgerond)Als

Ook al heeft het oude gebouw zijn oorspronkelijke cachet behouden, de belangrijkste vernieuwing bestaat uit deze glazen aanbouw/zijvleugel die met 1000 vierkante meters de tentoonstellingsruimte vergroot.
Als = Si ...
Jazeker = Si (na een ontkennende vraag)
Soms = Parfois, quelquefois

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen