29827 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 20-03-2019 (niveau 3)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld:Soumo vous garantit la permanence d’un très large stock tout au long de l’année.

Uit deze zin kun je opmaken dat de winkelketen Soumo ... ........


99 % (afgerond)het hele jaar veel artikelen in voorraad heeft. 
in de loop van het jaar de artikelen bestelt.
geen garantie kan geven op zijn artikelen.
zijn artikelen niet altijd in voorraad heeft.

la permanence = de voortdurende aanwezigheid
'une permanence' in een ziekenhuis, politiebureau, etc. is de afdeling/dienst die altijd aanwezig is en die bijv. noodoproepen aanneemt.
Soumo vous garantit = Soumo garandeert u
un stock = een voorraad
large = breed (de eerste betekenis), maar wordt ook gebruikt als synoniem van 'grand', groot of ruim

Zie ook de pagina idioom.Hier soir, nous avons vu un film qui était un ........ (echt) chef d'œuvre du septième art.

 

 


46 % (afgerond)vraie
54 % (afgerond)véritable 
variable

véritable = echt, degelijk
vraie = echt, deze vorm is vrouwelijk, en dat past hier niet, want 'chef d'œuvre' is mannelijk.
variable = variabel
De zin betekent: Gisteravond hebben we een film gezien die een echt meesterwerk was van de zevende kunst (= de filmkunst).

Zie ook de pagina idioom.Kies de juiste vorm (savoir of connaître):

Je regrette qu'il ne ........ pas Marie-Louise.


77 % (afgerond)connaisse 
4 % (afgerond)sache
19 % (afgerond)connaît
1 % (afgerond)sait

savoir: weten (in de zin van: kennis hebben van een specifieke feit)
connaître: kennen (in de zin van: een uitgebreide kennis hebben van een onderwerp, of een persoon kennen)
Het is hier 'connaître' omdat het gaat over 'een persoon kennen'.
'Regretter' drukt een gevoel uit en wordt daarom gevolgd door een subjonctif.
'Connaisse' en 'sache' zijn subjonctifs (aanvoegende wijs)
'Connaît' en 'sait' zijn tegenwoordige tijd.

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Hoe kun je zeggen: Hoe kom je daar? (in algemene zin)


7 % (afgerond)Comment viens-tu là?
7 % (afgerond)Comment tu y vais?
76 % (afgerond)Comment y aller? 
10 % (afgerond)Comment tu vas là?

Fransen houden in zo'n informatieve vraag van kort en bondig:
'y aller' betekent 'erheen gaan'.
Ook mogelijk: Comment y vas-tu?
Het gebruik van 'tu' is letterlijk en wordt alleen gebruikt als het een directe 'jij-vraag' is, niet voor het Nederlands algemeen bedoelde 'je'.
'venir' betekent letterlijk 'komen' en kan hier niet gebruikt, want hier gaat het om 'gaan naar'.

Zie ook de pagina woordvolgorde.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen