29827 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 21-03-2019 (niveau 2)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld:(Anna past een jasje.)

Anna ........ une veste. 

 

 


14 % (afgerond)essaies
85 % (afgerond)essaie 
achètes
1 % (afgerond)achète

'Achète' hoort bij je/il/elle van het werkwoord acheter (kopen).
'Achètes' hoort bij tu van het werkwoord acheter (kopen).
'Essaies' hoort bij tu.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Le réchauffement climatique est le sujet ........ (waarover) on parle beaucoup.


9 % (afgerond)sur quoi
27 % (afgerond)sur lequel
18 % (afgerond)duquel
46 % (afgerond)dont 

Praten over = parler de.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw.......... (Volgens mij), il y aura trop de problèmes pour organiser une fête.


65 % (afgerond)A mon avis 
2 % (afgerond)Je suis sûre
18 % (afgerond)Je pense
15 % (afgerond)Pour moi

Je pense (que) = ik denk
Pour moi = voor mij
Je suis sûre (que) = ik weet zeker

Zie ook de pagina Voorzetsels.Wat betekent deze zin?

Nous serons fermés ce jeudi 5 MAI


1 % (afgerond)We sluiten vanaf donderdag 5 mei.
3 % (afgerond)We zijn gesloten tot donderdag 5 mei.
96 % (afgerond)We zullen aanstaande donderdag 5 mei gesloten zijn. 

nous serons = we zullen zijn
fermer = sluiten
ce jeudi = deze donderdag (a.s. donderdag)
we zijn gesloten = nous sommes fermés
we sluiten = nous fermons
vanaf = à partir de

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen