29084 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 21-08-2019 (niveau 3)eerdere test 21 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-08-2019 zo ingevuld:Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

 

Cet élève est un peu paresseux de temps en temps. Il a des notes en dents de scie.


2 % (afgerond)heel redelijke
6 % (afgerond)onvoldoende
89 % (afgerond)afwisselend hoog en laag 
2 % (afgerond)zeer hoge

Deze leerling is van tijd tot tijd een beetje lui. Hij heeft afwisselend hoge en lage cijfers (als de tanden van een zaag). De 'dents de scie' verwijzen naar de grafiek die je van de cijfers zou kunnen maken.
la dent = de tand
la scie = de zaag
une note = een rapportcijfer

onvoldoende = insuffisant
redelijk = raisonnable
een hoog cijfer = une bonne note

Zie ook de pagina idioom.Maak de zin compleet:

Le proviseur du lycée a parlé ........ (op aardige wijze) aux élèves les plus jeunes.


90 % (afgerond)gentiment 
6 % (afgerond)gaiement
2 % (afgerond)doucement
1 % (afgerond)bien

gentiment (gentil, gentille) = op aardige wijze
amicalement = vriendschappelijk
doucement (doux, douce) = zacht(jes)
gaiement (gai, gaie) = vrolijk
gai, gaie kan ook betekenen: homoseksueel
bien (bon, bonne) = goed

Zie ook de pagina bijwoord.Kies de juiste vorm:

Ils craignent qu’elle ne ........ (vouloir) pas aider.


82 % (afgerond)veuille 
6 % (afgerond)veuilles
11 % (afgerond)veut
2 % (afgerond)veux

'Ils craignent' is een werkwoord van gevoel, dat wordt gevolgd door een subjonctif (aanvoegende wijs).
'Veuilles' (subjonctif) hoort bij de tweede persoon (tu).
'Veux' en 'veut' zijn tegenwoordige tijden.

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.De afsluitende zin van een Nederlandse brief kan als volgt luiden:

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wat is de beste vertaling ervan?


20 % (afgerond)Amicalement,
61 % (afgerond)Cordialement, 
19 % (afgerond)Agréez, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sincères.
A plus!

'Cordialement' is een beleefde en tegelijk hartelijke afsluiting. 'cordialement' is afgeleid van 'le cœur', het hart.
De andere antwoorden zijn familiair (amicalement, à plus) of officieel (Agréez, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sincères).

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen