29110 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 16-07-2019 (niveau 3)eerdere test 16 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-07-2019 zo ingevuld:In de zomerhit van 2018 'Djadja' van Aya Nakamura komt de uitdrukking "tu déconnes" voor. Wat betekent dat?


71 % (afgerond)je raaskalt 
3 % (afgerond)je bent een bruut
21 % (afgerond)je bent stapelgek
5 % (afgerond)je bent een slet

Déconner (populair taalgebruik) betekent 'dwaze dingen doen' of 'onzin vertellen'.
Het lijkt op 'radoter', maar is geen synoniem. 'Radoter' betekent dat je alsmaar dezelfde dingen vertelt.
Een bruut = un homme au cœur dur ; bruut (bijv. naamw.)= brutal.
In het Frans is 'brutal' vaak gelinkt aan fysiek geweld, in het Nederlands meestal aan grof taalgebruik.
(stapel-)gek zijn = être dingue (populair Frans).
Een slet = une salope.

Zie ook de pagina conversatietaal.Wat is het meervoud van de uitdrukking  'un va-et–vient’ (een komen en gaan) ?


21 % (afgerond)des vas et vients
53 % (afgerond)des va-et-vient 
7 % (afgerond)les vas-et-vient
19 % (afgerond)les vas-et-vients

'Un' wordt in het meervoud 'des'.
'Va' en 'vient' veranderen niet omdat het twee werkwoordsvormen zijn.

Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord.(Vanavond gaan we naar een concert waar onze kinderen zullen optreden. We zullen ze horen zingen.)

Ce soir, nous allons à un concert où nos enfants paraîtront sur scène.

Nous ........ chanter.


2 % (afgerond)l'allons entendre
65 % (afgerond)allons les entendre 
28 % (afgerond)les allons entendre
5 % (afgerond)allons l'entendre

Les enfants (mannelijk meervoud) kunt je vervangen door 'les'.
Bij de werkwoorden faire, laisser, entendre, voir, envoyer, regarder, écouter en sentir (FLEVERES), staat het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp vóór de vervoegde vorm van dit werkwoord en niet voor de infinitief.
Bij de overige werkwoorden (zoals hier bij 'aller') staat het lijdend voorwerp voor de erop volgende infinitief in de zin.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).Wat betekent het vetgedrukte woord?

Si je ne t’avais pas envoyé ce texto, tu te serais trompé de quai.


4 % (afgerond)Jawel
3 % (afgerond)Omdat
6 % (afgerond)Wanneer
87 % (afgerond)Als 

De zin betekent: Als ik je die sms niet had gestuurd, zou je je in het perron vergist hebben (was je naar het verkeerde perron gegaan).
Si = als of indien (leidt een voorwaarde in, waaraan voldaan moet worden)
Si = jawel, na een vraag waarin een ontkenning staat. Tu n'as pas froid? Si, j'ai froid.
Omdat = parce que of comme (aan het begin van een zin).
Wanneer = quand
un texto = een sms
'Als' kan in het Frans vertaald worden met 'si' wanneer het 'indien' betekent (voorwaarde) en met 'quand' als het 'wanneer/toen' (tijd) betekent.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen