30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 05-12-2019 (niveau 2)eerdere test 05 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 05-12-2019 zo ingevuld:(Louis bestelt twee glazen witte wijn.)

Louis ........ deux verres de vin blanc.

 


26 % (afgerond)demande
72 % (afgerond)commande 
2 % (afgerond)offre

commander = bestellen
offrir = aanbieden
demander = vragen
Hoe vraag je dat in een café: deux verres de vin blanc, s'il vous plaît, OF je voudrais deux verres de vin blanc s'il vous plaît.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Beantwoord de vraag en vervang de vetgedrukte woorden:

Vous achetez de la farine?


6 % (afgerond)Oui, j’achète la.
48 % (afgerond)Oui, je l’achète.
8 % (afgerond)Oui, j’y achète.
39 % (afgerond)Oui, j’en achète. 

'En' kan een voorzetselvoorwerp vervangen waar een delend lidwoord voor staat (du, de la, de l', des). Het komt vóór de persoonsvorm. Staat er een infinitief (het hele werkwoord) in de zin, dan komt het vóór de infinitief.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).En France, ........ (het geregistreerd partnerschap) est devenu aujourd'hui aussi fréquent que le mariage.


22 % (afgerond)le concubinage
20 % (afgerond)le pacs 
46 % (afgerond)la cohabitation
12 % (afgerond)l'union libre

Le pacs = le Pacte civil de solidarité
La cohabitation = samenwonen; kan ook de politieke situatie aangeven waarbij de president en de meerderheid van de regering niet van dezelfde partij zijn.
L'union libre OF le concubinage = het (ongehuwd) samenwonen.

Zie ook de pagina idioom.Op een geel bord langs de weg staat: 'Au rond-point il faut réduire sa vitesse'. Wat moet je doen?


Bij het zebrapad afremmen.
De kruising snel oversteken.
95 % (afgerond)Je snelheid matigen op de rotonde. 
5 % (afgerond)Terugschakelen bij de volgende rotonde.

Een rotonde = un rond-point
Schakelen = rétrograder.
Oversteken = traverser.
Een zebrapad = un passage piétons OF un passage clouté.
Een kruising = un carrefour.
Afremmen = freiner.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen