30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 05-12-2019 (niveau 3)eerdere test 05 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 05-12-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de lever = ........ foie


13 % (afgerond)kan allebei
24 % (afgerond)la
63 % (afgerond)le 

Le foie gras = de (vette) lever, vaak van ganzen of eenden, een delicatesse uit Gascogne,ZW Frankrijk. Dit product is omstreden.
la fois = de keer (trois fois dix font trente 3x10=30)
la foi = het geloof
(La) fois en (la) foi worden hetzelfde uitgesproken als (le) foie: [fwa]

Il était une fois, dans la ville de Foix, un bonhomme, ma foi, qui mangeait du foie!
Er was eens, in de stad Foix, een man, echt waar, die lever at!

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.Wat is het vrouwelijke woord voor 'le comte' (de graaf)?


la comtrice
la comte
1 % (afgerond)la comteuse
99 % (afgerond)la comtesse 

De vrouwelijke vorm van 'le comte' is 'la comtesse' (de gravin).
De andere woorden bestaan niet in het Frans.

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Beantwoord de vraag ontkennend en vervang de vetgedrukte woorden:

Pour faire une quiche, tu utilises aussi de la farine??

 


6 % (afgerond)Non, je n’y utilise pas.
1 % (afgerond)Non, je n'utilise pas la.
15 % (afgerond)Non, je ne l'utilise pas.
78 % (afgerond)Non, je n’en utilise pas. 

'En' kan een voorzetselvoorwerp vervangen waar een delend lidwoord voor staat (du, de la, de l', des). Het komt vóór de persoonsvorm. Staat er een infinitief in de zin, dan komt het vóór de infinitief.
de la farine = meel
Pour faire une quiche, tu utilises aussi de la farine ? = Gebruik jij, om een quiche te maken, ook meel?

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).Ne demandons pas au président français ce qu'aucun président américain n'a voulu concéder.

Wat betekent 'concéder'?


76 % (afgerond)toegeven 
1 % (afgerond)concurreren
9 % (afgerond)bedenken
13 % (afgerond)tot een besluit komen

'Concéder' hangt samen met 'la concession': de toestemming.
Concéder = verlenen, toestemming geven, goedvinden.
arriver à une décision = tot een besluit komen
faire de la concurrence = concurreren
imaginer = bedenken
De zin betekent: Laten we niet aan de Franse president vragen wat geen enkele Amerikaanse president heeft willen toegeven.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen