30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 28-10-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 28 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 28-10-2019 zo ingevuld:(Na te hebben gezongen in 'The Voice', speelde de zangeres Louane haar eerste rol in de film ‘La Famille Bélier’).

Après avoir ........ 'The Voice: la plus belle voix', la chanteuse Louane a joué son premier rôle dans le film ‘La Famille Bélier’.


39 % (afgerond)chantée
2 % (afgerond)chatonnée
2 % (afgerond)chantonné
57 % (afgerond)chanté 

'chanté' is het voltooid deelwoord, vervoegd met 'avoir'
'chantée' wordt alleen gebruikt als het vrouwelijk lijdend voorwerp voorafgaat.
'chantonné' en 'chantonnée' zijn voltooide deelwoorden van 'chantonner' (neuriën). Dat past niet in deze zin.

Zie ook de pagina verleden tijd.Le pont du Gard, ça ........ la peine d'une visite.


14 % (afgerond)coûte
37 % (afgerond)vaut 
37 % (afgerond)faut
12 % (afgerond)permet

valoir = waard zijn. Er bestaat van dit werkwoord alleen een 'il'vorm. Il (of ça in deze zin) vaut = het is waard
ça coûte = het kost
il faut = hij moet ; ‘faut’ komt van het werkwoord ‘falloir’ en heeft als onderwerp alleen ‘il’; dit betekent niet alleen ‘hij’ maar kan ook ik, jij, hij/zij etc. betekenen.
Il permet = hij staat toe

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Vous souhaitez  ........ (doorgaan met) recevoir nos courriels?


31 % (afgerond)continuer de
47 % (afgerond)continuer à 
22 % (afgerond)continuer

Un courriel = een e-mail.
Souhaiter = wensen.

Zie ook de pagina vaste combinaties.(De uitslag van de verkiezingen klinkt daarentegen als een verloochening voor het staatshoofd.)

Le score des élections sonne néanmoins comme ........ pour le chef de l'Etat.

Welk woord past NIET in de zin?


23 % (afgerond)un délaissement 
25 % (afgerond)une désapprobation
20 % (afgerond)un reniement
32 % (afgerond)un désaveu

un délaissement = een hulpeloosheid, een verlatenheid

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
41% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen