30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 30-10-2019 (niveau 3)eerdere test 30 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 30-10-2019 zo ingevuld:Selon un rapport de l'Inra, l'institut de la recherche agronomique, cultiver en bio serait plus efficace que les pesticides pour combattre les maladies des végétaux.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden?


negatiever
1 % (afgerond)arbeidsintensiever
98 % (afgerond)doeltreffender 
duurder

Vertaling: Volgens een rapport van de INRA, het instituut voor landbouwonderzoek, zou biologisch boeren (biologische landbouw) doeltreffender zijn dan bestrijdingsmiddelen om plantenziekten te bestrijden.
arbeidsintensiever = plus intensif en main d'œuvre
duurder = plus cher
negatiever = plus négatif

Zie ook de pagina idioom.(Mijn broertje is erg lichtgelovig.)

Mon petit frère est très ........ .
26 % (afgerond)croyant
71 % (afgerond)crédule 
1 % (afgerond)croissant
3 % (afgerond)chrétien

chrétien(ne) = christelijk
croissant(e) = groeiend, toenemend (van croître).
le croissant = de 'wassende, toenemende maan'. Hiervan is de naam van het broodje 'croissant' afgeleid.
croyant(e) = gelovig

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..Voilà la quiche que j'ai ........ (laten) cuire.

 


12 % (afgerond)faire
42 % (afgerond)faite
46 % (afgerond)fait 

Faire betekent hier 'laten'. Als het voltooid deelwoord van faire (= fait) gevolgd wordt door een heel werkwoord (infinitif) krijgt het nooit een uitgang (accord) voor vrouwelijk of meervoud. Het blijft dus onveranderd.

Zie ook de pagina verleden tijd......... (Er bestaan veel oplossingen) pour faire garder son animal domestique durant les vacances.


5 % (afgerond)Ils se peuvent beaucoup de possibilités
64 % (afgerond)De nombreuses solutions existent 
9 % (afgerond)Il y a certaines manières
23 % (afgerond)Ils existent plusieurs résolutions

une solution = een oplossing
la résolution = de vastberadenheid, het besluit (soms ook oplossing).
nombreux = talrijk, veel
plusieurs = meerdere
Ils existent kan zo niet in deze zin gebruikt worden.
Het is 'de nombreuses solutions' en niet 'des nombreuses solutions' omdat het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat. De beaux yeux, de grandes initiatives...

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen