MOB-versie | Naar grote versiealfabet

De uitspraak van de letters


Als je in het Frans een naam of woord moet spellen, spreek de afzonderlijke letters dan uit zoals in onderstaand overzicht.

De meeste letters klinken ongeveer zoals in het Nederlands. De vetgedrukte in dit lijstje wijken erg af.

A ah N enne
B bee O oo
C see P pee
D dee Q kuu
E uh R er
F effe S ess
G zjee T tee
H assj U uu
I ie V vee
J zjie W doeble vee
K kah X ieks
L elle Y ie grek
M emme Z zedde

Luister ook naar de voorbeelden in dit filmpje.


Luister ook naar de uitspraak van het alfabet.


Of beluister de letters afzonderlijk op deze website.

 

Beluister een heel woord door diverse stemmen op: http://www.acapela-group.com/voices/demo