MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-04-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 15 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-04-2019 zo ingevuld:Tu ........ (hebt gehuurd) un gîte?

 

 


9 % (afgerond)a loué
auras loué
90 % (afgerond)as loué 
1 % (afgerond)avais loué

Louer = huren en verhuren
tu as loué un gîte? = heb je een huisje gehuurd?
il a loué = hij heeft gehuurd
tu auras loué = jij zult hebben gehuurd
tu avais loué = jij had gehuurd

Zie ook de pagina verleden tijd.(Kent u dit kasteel?)

........ ce château?


Tu connaîtras
11 % (afgerond)Tu connais
88 % (afgerond)Vous connaissez 
1 % (afgerond)Vous connaissiez

tu connais = jij kent
vous connaissiez = jullie kenden / u kende
tu connaîtras = jij zal kennen
De vous-vorm (beleefdheidsvorm) wordt altijd gebruikt wanneer men met onbekenden praat.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Na mij de zondvloed.)

........ moi le déluge. (toegeschreven aan Lodewijk XV maar ook aan Madame de Pompadour)


2 % (afgerond)Derrière
1 % (afgerond)Avant
97 % (afgerond)Après 
1 % (afgerond)Au-dessus

Avant = voor (tijd)
Derrière = achter (plaats)
Au-dessus = boven (plaats)

Zie ook de pagina voorz. van tijd.Er is op dit bord duidelijk iets te huur voor € 29 per dag. Maar wat betekent de toevoeging TTC ?

 


1 % (afgerond)Alleen de eerste dag.
85 % (afgerond)Belastingen inbegrepen. 
13 % (afgerond)Bij contante betaling.
Helemaal niet duur.

Letterlijk betekent het : alle belastingen inbegrepen (Toutes taxes comprises).
Alleen de eerste dag = seulement le premier jour.
Bij contante betaling = tarif comptant.
Helemaal niet duur = pas cher du tout.

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)