MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-04-2019 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 15 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-04-2019 zo ingevuld:Face à des obstacles d'ordres divers, ........ (moesten we wijzigen) la date de l’événement.


40 % (afgerond)il a fallu changer 
5 % (afgerond)on avait changé
8 % (afgerond)nous avions changé
48 % (afgerond)on fallait changer

Onpersoonlijk werkwoord falloir = moeten, waarbij alleen als onderwerp 'il' gebruikt kan worden. 'On fallait' kan dus niet; eventueel kan wél: 'on a dû changer'.
il faut = het moet
il a fallu = het moest
nous avions changé = on avait changé = wij hadden gewijzigd

Zie ook de pagina verleden tijd.Kies de juiste vorm:

Voulez-vous que je ........ (préparer) la salle avant huit heures?


2 % (afgerond)préparé
81 % (afgerond)prépare 
14 % (afgerond)prépares
3 % (afgerond)préparais

'Voulez-vous que' is een uitdrukking van wil en die wordt gevolgd door de aanvoegende wijs of subjonctif. De vorm 'prépare' is zowel tegenwoordige tijd als subjonctif.
'préparais' is een onvoltooid verleden tijd (imparfait).
'prépares' is tegenwoordige tijd 2de persoon enkelvoud.
'préparé' is het voltooid deelwoord.

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Welk zinnetje is een synoniem voor:

Ça roule!


2 % (afgerond)C'est chouette!
2 % (afgerond)C'est dommage!
95 % (afgerond)Ça marche! 
2 % (afgerond)La vache!

rouler = rollen, rijden (van een auto)
marcher = lopen
c'est dommage! = dat is jammer!
c'est chouette! = dat is leuk!
la vache! = dat meen je niet
Nederlandssprekenden gebruiken voor 'dat is leuk' vaak 'c'est joli', maar dat is niet correct. 'C'est joli' betekent 'dat is aardig om te zien'.

Zie ook de pagina conversatietaal.Raymond bavarde facilement avec des étrangers. Il connaît plusieurs langues étrangères!

Welk woord is GEEN synoniem van 'bavarder' (praten, babbelen)?


56 % (afgerond)épater 
15 % (afgerond)causer
1 % (afgerond)parler
28 % (afgerond)jaser

épater = versteld doen staan, overdrijven

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)