MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 16-04-2019 (niveau 2)eerdere test 16 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 16-04-2019 zo ingevuld:Hij eet nooit spruitjes.

 


1 % (afgerond)Il mange ne jamais de choux de Bruxelles.
95 % (afgerond)Il ne mange jamais de choux de Bruxelles. 
4 % (afgerond)Il ne jamais mange de choux de Bruxelles.

De ontkenning 'nooit' bestaat uit twee woorden: "ne' en 'jamais'.
Deze staan rond de persoonsvorm 'mange'.
Dat is in de andere zinnen niet het geval.

Zie ook de pagina ontkenning.(Sophie is minder sportief dan Jeanine.)

Sophie est ........ Jeanine.


97 % (afgerond)moins sportive que 
plus sportive que
2 % (afgerond)pas sportive comme
aussi sportive que

aussi sportive = net zo sportief
pas sportive comme = niet zo sportief als
plus sportive = sportiever

Zie ook de pagina vergelijking.Wat betekent het vetgedrukte woord?

Une quarantaine de boîtes sont prêtes pour être envoyées.


2 % (afgerond)veertig
Een tweetal
Een tiental
97 % (afgerond)Een veertigtal 

veertig = quarante
een tweetal = une paire
een tiental = une dizaine
une boīte = een doos

Zie ook de pagina valse vrienden.J’ai un mal de chien à trouver des participants.

Wat betekent deze zin ?


3 % (afgerond)Deze hond kan maar moeilijk een nieuw baasje vinden.
2 % (afgerond)Er zijn maar weinig hondenliefhebbers in mijn kennissenkring.
3 % (afgerond)Dit is een moeilijke klus voor de kandidaten.
93 % (afgerond)Ik heb grote moeite om deelnemers te vinden. 

Een baasje = un patron
Een klus = une tāche; une tache (dus zonder ^) = een vlek
Hondenliefhebbers = des amateurs de chiens

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
96% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)