MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-04-2019 (niveau 1)eerdere test 17 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-04-2019 zo ingevuld:(Ik ga naar het zwembad. Ga je mee?)

........  à la piscine. Tu viens?

 


1 % (afgerond)Je mets
1 % (afgerond)J'ai
1 % (afgerond)Je suis
97 % (afgerond)Je vais 

j'ai = ik heb
je mets = ik doe aan
je suis = ik ben

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

het hoofdstuk = ........ chapitre


73 % (afgerond)le 
27 % (afgerond)la

Le premier chapitre du livre porte sur l'émancipation de la femme = het eerste hoofdstuk van het boek gaat over de vrouwenemancipatie.

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.(Heb je broers en zussen?)

 


11 % (afgerond)Tu as frères et soeurs?
1 % (afgerond)Combien frères et soeurs?
1 % (afgerond)Comment s'appellent tes frères et soeurs?
88 % (afgerond)Tu as des frères et des soeurs? 

'Combien frères et soeurs?' is geen goede Franse zin. Er ontbreekt een werkwoordsvorm. En na 'combien' hoort 'de' te staan.
Comment s'appellent tes frères et soeurs? = Hoe heten je broers en zussen?
Tu as frères et soeurs? kan niet omdat broers en zussen = des frères et des soeurs.

Zie ook de pagina conversatietaal.On trouve la vitamine C dans ........ .


1 % (afgerond)la viande
1 % (afgerond)le yaourt
le pain
97 % (afgerond)les citrons 

Vitamine C is te vinden in citroenen.
les citrons = de citroenen
le pain = het brood
la viande = het vlees
le yaourt= de yoghurt

Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)