MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-04-2019 (niveau 2)eerdere test 17 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-04-2019 zo ingevuld:Au bras on distingue ........ (de elleboog), le poignet et la main.

 


16 % (afgerond)le cou
27 % (afgerond)la courbe
1 % (afgerond)le col
56 % (afgerond)le coude 

Aan de arm onderscheidt men de elleboog, de pols en de hand.
le cou, le col = de hals; 'le col' is in deze betekenis verouderd.
le col = de lage plek tussen twee bergen waar je kunt oversteken naar het volgende dal
la courbe = de bocht

Zie ook de pagina idioom.(De Franse taal is de derde zakentaal na het Engels en het Chinees.)

La langue française est la troisième langue ........ après l'anglais et le chinois.


des trucs
38 % (afgerond)des affaires 
61 % (afgerond)des commerces
1 % (afgerond)des biens

de zakentaal = la langue des affaires ( niet : la langue d'affaires). De naam van talen wordt in het Frans met een kleine letter geschreven.
Des affaires = zaken
Des biens = goederen, bezittingen, eigendommen
Des trucs = dingen, items
Des commerces = winkels
Voor meer informatie hierover, zie: https://www.francophonie.org/3e-langue-des-affaires-dans-le.html

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.'Orthographe' betekent spelling/schrijfwijze.

Is het woord mannelijk of vrouwelijk?


53 % (afgerond)mannelijk
47 % (afgerond)vrouwelijk 

Bijvoorbeeld: c'est la mauvaise orthographe.
Une faute d'orthographe = een spelfout.

Zie ook de pagina Lidwoorden.(Ik kan deze broek niet meer dragen.)

Je ne ........ plus porter ce pantalon.

 


4 % (afgerond)pourrai
70 % (afgerond)peux 
26 % (afgerond)peut
ai pu

ai pu = heb gekund
'Peut' hoort bij il/elle.
pourrai = zal kunnen

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)