MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 1)eerdere test 18 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:Les magasins ........ les portes.


1 % (afgerond)fermons
91 % (afgerond)ferment 
3 % (afgerond)ferme
5 % (afgerond)fermez

Les magasins kun je vervangen door het persoonlijk voornaamwoord dat hoort bij de 3e persoon meervoud: ils.
3e persoon meervoud wordt gevormd door stam +ent.
'Ferme' hoort bij je, il/elle.
'Fermez' hoort bij vous.
'Fermons' hoort bij nous.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Zij zijn geen Fransen.


11 % (afgerond)Ils ne pas sont des Français.
7 % (afgerond)Ils sont ne pas des Français.
75 % (afgerond)Ils ne sont pas Français. 
8 % (afgerond)Ils ne sont des Français.

De ontkenning bestaat uit twee woorden: 'ne' en 'pas'.
Deze staan rond de persoonsvorm 'sont'.
Dat is in de andere zinnen niet het geval.
Ook kan: Ils ne sont pas des Français. Eigenlijk verwacht je dan een tweede zinsdeel zoals in:
Ils ne sont pas Français, mais ils sont Allemands.

Zie ook de pagina ontkenning.Tu as vu ........ exposition sur Van Gogh ? Elle est fantastique.

 


57 % (afgerond)cette 
2 % (afgerond)ce
2 % (afgerond)ces
38 % (afgerond)cet

‘Cette’ hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud. Bijv. cette dame. Exposition is vrouwelijk.
‘Ce’ hoort bij een mannelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud. Bijv. ce monsieur.
‘Ces’ hoort bij alle zelfstandig naamwoorden meervoud. Bijv. ces messieurs, ces dames.
‘Cet’ hoort bij alleen mannelijk zelfstandig naamwoorden enkelvoud die beginnen met een klinker.

Zie ook de pagina aanwijzend vnw..Liselore a ........ (bruine ogen).

 


30 % (afgerond)les yeux marron 
47 % (afgerond)les yeux marrons
18 % (afgerond)les yeaux bruns
4 % (afgerond)l'oeil brun

Het bijvoeglijk naamwoord ‘marron’ verandert nooit (dus geen uitgangen) en wordt specifiek voor ‘ogen’ gebruikt. Daarom kan les yeux marrons niet.
l'oeil = het oog
'les yeaux' is geen bestaand woord.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)