MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 2)eerdere test 18 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:(De brandweermannen hielpen het meisje uit haar benarde positie, toen een andere bom afging.)

Les pompiers ........ la fille à sortir de sa position embarrassante quand une autre bombe a explosé.

 


12 % (afgerond)aident
1 % (afgerond)aiderons
aide
86 % (afgerond)aidaient 

aider = helpen
‘Les pompiers’ kun je vervangen door ‘ils’.
ils aidaient = zij hielpen
ils aident = zij helpen
il aide = hij helpt
nous aiderons = wij zullen helpen

Zie ook de pagina verleden tijd.(In de Vogezen zijn bergen die hoog zijn.)
Dans les Vosges, il y a des montagnes ........ sont hautes.


6 % (afgerond)lequel
7 % (afgerond)quel
76 % (afgerond)qui 
11 % (afgerond)que

Als onderwerp is het betrekkelijk voornaamwoord altijd 'qui'. Het is ook: Le garçon qui aime apprendre une langue étrangère.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw..Elle a toujours mal au coeur : ........ avion, ........ train, ........ autobus, ........ voiture. Alors elle va ........ pied !


13 % (afgerond)par, en, par, en, en
4 % (afgerond)avec, avec, en, en, à
80 % (afgerond)en, en, en, en, à 
3 % (afgerond)en, par, en, par, en

avoir mal au cœur = misselijk zijn.
en avion,
en train (par le train),
en autobus,
en voiture,
à pied.

Zie ook de pagina voorz. vervoermiddelen.In een recept staat : 'râpez les carottes et faites-les revenir 5 minutes.' 

Wat moet je doen?


61 % (afgerond)Rasp ze en laat ze even fruiten. 
8 % (afgerond)Rasp ze en marineer ze.
27 % (afgerond)Snij ze in schijfjes en laat ze rusten.
4 % (afgerond)Snij ze in schijfjes en schep ze om.

râper = raspen
faire revenir = laten garen
In recepten wordt meestal de gebiedende wijs gebruikt, de beleefdheidsvorm.
Les carottes= de worteltjes
In schijfjes snijden = couper en rondelles
Laten rusten = faire reposer
(Laten) marineren = faire mariner

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)