MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-04-2019 (niveau 1)eerdere test 19 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-04-2019 zo ingevuld:(Men kijkt veel televisie in Nederland.)

........ beaucoup la télévision aux Pays-Bas.


5 % (afgerond)Ils regardent
1 % (afgerond)Vous regardez
1 % (afgerond)Il regarde
93 % (afgerond)On regarde 

il regarde = hij kijkt
ils regardent = zij kijken
vous regardez = jullie kijken

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Le ........ (eerste) dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères.

 


5 % (afgerond)primaire
95 % (afgerond)premier 
un
1 % (afgerond)premier venu

le premier venu = de eerste de beste, de eerst gearriveerde
primaire = primair, onnadenkend, primitief
un = 1

Zie ook de pagina rangtelwoorden.Vertaal:

Heb je gisteravond televisie gekeken?


90 % (afgerond)Tu as regardé la télé hier soir? 
7 % (afgerond)Vous avez vu la télé hier soir ?
1 % (afgerond)Hier soir, vous avez jeté un coup d’œil à la télé ?
2 % (afgerond)Tu as hier soir consulté la télé ?

Consulter = raadplegen
Jeter un coup d’œil = een blik werpen op
Voir = zien; vu = gezien
Hier soir moet aan het einde van de zin staan.

Zie ook de pagina conversatietaal.(Mijn ouders hebben een huis aan zee.)

Mes parents ont une maison ........ .

 


3 % (afgerond)dans la mer
1 % (afgerond)devant la mer
84 % (afgerond)au bord de la mer 
12 % (afgerond)sur la mer

dans = in
devant = voor
sur = op

Zie ook de pagina voorz. van plaats.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)