MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-04-2019 (niveau 1)eerdere test 22 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-04-2019 zo ingevuld:(Jean liep zijn kamer binnen, toen er werd gebeld.)

Jean ........ dans sa chambre, quand on a sonné.


11 % (afgerond)entrais
1 % (afgerond)entrions
83 % (afgerond)entrait 
6 % (afgerond)entre

entrer = naar binnen gaan/ naar binnen lopen
j'entrais = ik kwam binnen
tu entrais = jij kwam binnen
j'entre = ik kom binnen
nous entrons = wij komen binnen
nous entrions = wij kwamen binnen

Zie ook de pagina verleden tijd.Mannelijk of vrouwelijk ('un' of 'une')?

 

een etage = ........ étage


56 % (afgerond)un 
44 % (afgerond)une

Vous trouverez le rayon Femmes au premier étage.
U vindt de afdeling dames(kleding) op de eerste verdieping.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.Je trouve ce spectacle ........ (indrukwekkend).


61 % (afgerond)impressionnant 
5 % (afgerond)impressionnante
21 % (afgerond)impressionante
13 % (afgerond)impresionant

un spectacle impressionnant = een indrukwekkend spektakel
une émission impressionnante = een indrukwekkende uitzending
Het bijvoeglijk naamwoord 'impressionnant' krijgt een 'e' als het hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord.
De andere mogelijkheden zijn niet juist gespeld.

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..Je vais prendre mon parapluie ........ il pleut.


1 % (afgerond)sinon
4 % (afgerond)pas qu'
94 % (afgerond)parce qu' 
1 % (afgerond)bien qu'

bien que = hoewel
pas qu' = niet dat
sinon = zo niet, anders, behalve

Zie ook de pagina Voorzetsels.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)