MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 22-04-2019 (niveau 3)eerdere test 22 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-04-2019 zo ingevuld:À la sortie de l'hôpital, il ........ (heeft zich laten vertroetelen) par sa maman.


11 % (afgerond)se laisse bichonner
6 % (afgerond)a se bichonné
58 % (afgerond)s'est laissé bichonner 
25 % (afgerond)s'est fait bichonné

bichonner = s'occuper de quelqu'un avec amour
Se laisser bichonner = zich laten vertroetelen (het toelaten).
Se laisser + heel ww. betekent ook zich laten.. passief, zonder opzet, maar wel met instemming.
Indien 'faire' wordt gebruikt in plaats van 'laisser' (gevolgd door de infinitief) betekent dat dat het in opdracht is gebeurd.
A la sortie de l'hôpital = bij het verlaten van het ziekenhuis

Zie ook de pagina verleden tijd.(Als jullie de tijd hadden volgende week, zouden jullie dan met mij meegaan naar Parijs?)

Si vous ........ le temps la semaine prochaine, viendriez-vous à Paris avec moi? 


35 % (afgerond)aviez 
7 % (afgerond)aurez
58 % (afgerond)auriez

Na 'si' kan er geen futur of conditionnel volgen, wel een tegenwoordige tijd of een imparfait:
Si + imparfait + virgule + conditionnel > Si je pouvais, je ferais ...
Si + présent + virgule + présent > si je peux, je fais ...
vous aurez = jullie zullen hebben
vous auriez = jullie zouden hebben

Zie ook de pagina verleden tijd.U wilt in de vakantie een mooie vlieger kopen, wat vraagt u?


4 % (afgerond)Je cherche une avionnette.
10 % (afgerond)Vous vendez des volants?
8 % (afgerond)Un joli voleur s'il vous plaît.
78 % (afgerond)Auriez-vous un joli cerf-volant s'il vous plaît? 

Un joli voleur = een mooie dief.
Joli = leuk om te zien, mooi.
Chouette = leuk.
Une avionnette = een vliegtuigje.
Un volant = een stuur(-wiel).
'Auriez-vous' is een gebruikelijke, beleefde, vorm om naar iets te vragen. 'Avez-vous' kan ook maar is net een tikje minder beleefd.

Zie ook de pagina idioom.Welk woord betekent NIET 'smerig, vies'?


12 % (afgerond)dégueulasse
8 % (afgerond)dégoûtant
10 % (afgerond)sale
70 % (afgerond)porcin 

porcin = varkensachtig. Dat hoeft niet per se 'vies' te betekenen. La grippe porcine = varkensgriep, Mexicaanse griep. Des yeux porcins = varkensoogjes.
des cabinets dégueulasses = smerige toiletten
raconter des histoires dégoûtantes = vieze verhaaltjes vertellen
sale = vuil, vies. ('Les mains sales', 'Vuile handen', roman van J.P. Sartre).
Une cochonnerie = smeerlapperij, viezigheid, smerige streek

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)