MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 24-04-2019 (niveau 2)eerdere test 24 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-04-2019 zo ingevuld:(De directeur is aanwezig, hij is aan het bellen op zijn kamer.)

Le directeur est présent, il est en train de téléphoner dans ........ .


1 % (afgerond)sa salle
72 % (afgerond)son bureau 
25 % (afgerond)sa chambre
2 % (afgerond)son salon

la chambre = de slaapkamer
la salle = de zaal, grote kamer
le salon = de woonkamer

Zie ook de pagina meervoud onregelmatig.Maak de uitdrukking af:

On ne fait pas d’omelette ........ .


3 % (afgerond)sans mettre du lait
2 % (afgerond)sans ajouter de beurre
95 % (afgerond)sans casser des œufs 

Dit is een uitdrukking; letterlijk: Je maakt geen omelet zonder eieren te breken. Waar gehakt wordt vallen spaanders is de betekenis van de uitdrukking.
ajouter = toevoegen
du beurre = boter
sans mettre du lait = zonder melk erbij te doen.

Zie ook de pagina spreekwoorden.Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de stilte = ........ silence


43 % (afgerond)la
57 % (afgerond)le 

'Le Silence de la Mer' is een veelgelezen roman (novelle) van Vercors, die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk.

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.(Vincent van Gogh heeft vele brieven geschreven aan zijn broer Theo.)

Vincent van Gogh ........ beaucoup de lettres à son frère Theo.

 

 


5 % (afgerond)as écrit
4 % (afgerond)avait écrit
88 % (afgerond)a écrit 
4 % (afgerond)écrivait

écrire = schrijven ; écrit = geschreven
‘Vincent van Gogh’ vervang je door ‘il’.
il a écrit = hij heeft geschreven
il avait écrit = hij had geschreven
tu as écrit = jij hebt geschreven
il écrivait = hij schreef

Zie ook de pagina verleden tijd.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)