MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 24-04-2019 (niveau 3)eerdere test 24 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-04-2019 zo ingevuld:Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. (Colette)

Wat betekent 'un peu de sorcellerie'?


6 % (afgerond)een beetje creativiteit
5 % (afgerond)een beetje durf
64 % (afgerond)een beetje hekserij/tovenarij 
25 % (afgerond)een beetje improvisatievermogen

Als je niet een beetje kunt toveren is het niet de moeite waard je met koken te bemoeien.
se mêler de = zich mengen in, zich bemoeien met
la cuisine = de keuken, het koken
la créativité = de creativiteit
le sens de l'improvisation = improvisatievermogen

Zie ook de pagina idioom.Welk woord is niet juist gespeld?

Les Enquêtes du commissaire Maigret est une série télévisé française d'après l'œuvre de Georges Simenon.

 


88 % (afgerond)télévisé 
1 % (afgerond)œuvre
4 % (afgerond)d'après
6 % (afgerond)enquêtes

Het moet télévisée zijn, mét een 'e' omdat série vrouwelijk is. Une série télévisée is een televisieserie.
d'après = volgens, gebaseerd op, naar
enquêtes = onderzoekingen
œuvre = werk

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..(Hij moet erheen gaan.)

Il faut qu'il y ........ .


5 % (afgerond)alle
11 % (afgerond)va
2 % (afgerond)allais
81 % (afgerond)aille 

Er had ook kunnen staan: 'il doit y aller' of 'il lui faut y aller'.
'Aille' is de subjonctif/aanvoegende wijs ('aller' heeft een onregelmatige subjonctif).
'Va' is tegenwoordige tijd.
'Allais' is imparfait (eerste en tweede persoon)
Misschien hebben we meer tijd nodig!  = Peut-être ........


69 % (afgerond)nous faut-il plus de temps! 
3 % (afgerond)avons-nous plusieurs temps!
19 % (afgerond)faut-il du temps!
9 % (afgerond)avons-nous besoin de meilleur temps!

Wanneer de zin begint met 'Peut-être', draaien werkwoordsvorm en onderwerp om. 'Il faut' wordt dan 'faut-il', etc.
avoir besoin de = nodig hebben
plus de = meer
il faut du temps = er is tijd nodig
De overige antwoorden zijn geen correcte Franse zinnen.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)