MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 25-04-2019 (niveau 1)eerdere test 25 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 25-04-2019 zo ingevuld:(Ik koop een nieuwe cd.)

........ un nouveau CD.

 

 


Moi, j'achètent
97 % (afgerond)J'achète 
1 % (afgerond)Moi achète
2 % (afgerond)Je achetes

Het onderwerp moet j' zijn omdat het werkwoord met een klinker begint.
'Achètent' hoort bij ils/elles.
'Achetes' hoort bij tu.
moi = ik (met nadruk)

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Op een zakje van een bakkerij staat:

(Zodra u thuis bent, haal uw warme stokbrood uit de zak.)

Dès votre arrivée, ........ votre baguette chaude du sac.

 


3 % (afgerond)sors
14 % (afgerond)sort
1 % (afgerond)sortons
82 % (afgerond)sortez 

sortir = uitgaan, eruit halen (als er een lijdend voorwerp bijstaat)
je sors = ik haal uit
sors = haal er uit
il/elle sort = hij/zij haalt er uit.
Nous sortons = wij halen er uit
Sortons = laten we het eruit halen
Vous sortez = jullie/u haalt eruit

Zie ook de pagina gebiedende wijs.Tu cherches ........ (jouw) portable? Il est dans la cuisine.


13 % (afgerond)ta
2 % (afgerond)tes
85 % (afgerond)ton 
tien

'Portable' is mannelijk, daarom 'ton', dat is mannelijk enkelvoud.
'Ta' hoort bij het vrouwelijk enkelvoud.
'Tes' hoort bij het meervoud.
'Tien' komt in combinatie met het lidwoord voor: le tien = de jouwe.

Zie ook de pagina bezittelijk vnw..Wanneer is 'Le Comptoir d'Alain' open?

 

Le comptoir d'Alain sur place ou à emporter. Ouvert du lundi au vendredi de 7 H.

"Ouvert du lundi au vendredi de 7h"


1 % (afgerond)Op maandag en vrijdag.
16 % (afgerond)Alleen op maandag en vrijdag vanaf 7 uur
25 % (afgerond)Van maandag tot en met vrijdag. 
58 % (afgerond)Van maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur ’s avonds

Du lundi au vendredi = van maandag tot en met vrijdag.
Le lundi et le vendredi = maandags en vrijdags.
De 7 hs = vanaf 7 uur ('s morgens)

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)