MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-09-2019 (niveau 1)eerdere test 19 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-09-2019 zo ingevuld:(Ik dans in een discotheek.)

........ dans une discothèque.

 


3 % (afgerond)J'ai dansé
Je pense
96 % (afgerond)Je danse 
1 % (afgerond)Je chante

j'ai dansé = ik heb gedanst
je chante = ik zing
je pense = ik denk

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Welke vorm van het werkwoord staat correct in de gebiedende wijs?


10 % (afgerond)Comprend le texte.
8 % (afgerond)Écoutes la chanson.
72 % (afgerond)Lisez le texte. 
10 % (afgerond)Répètent s.v.p.

Lisez le texte = lees de tekst
De andere vormen zijn geen vormen van de gebiedende wijs.
‘Comprend’ hoort bij ‘il/elle’ van het werkwoord ‘comprendre' (= begrijpen). Il/elle comprend = hij/zij begrijpt.
‘Écoutes’ hoort bij ‘tu’ van het werkwoord ‘écouter (luisteren). Tu écoutes = jij begrijpt.
‘Répètent’ hoort bij ‘ils/elles’ van het werkwoord ‘répéter (= herhalen). Ils/elles répètent = zij herhalen

Zie ook de pagina gebiedende wijs.(Deze schrijver heeft veel romans gepubliceerd.)

........ écrivain a publié beaucoup de romans.


5 % (afgerond)Ce
1 % (afgerond)Ça
4 % (afgerond)Cette
90 % (afgerond)Cet 

Cet écrivain = deze schrijver ; ‘Écrivain’ begint met een klinker, vandaar ‘cet’.
Ça = dat ; Ça, c’est difficile
Cette fille = dit meisje
Ce garçon = deze jongen

Zie ook de pagina aanwijzend vnw..'Pas op voor de hond' is ........ . 

 

 


68 % (afgerond)Chien méchant! 
16 % (afgerond)Chien aboyant!
16 % (afgerond)Chien mordant!

méchant = gemeen, kwaadaardig
mordre = bijten
aboyer = blaffen
Vaak staat er bij huizen ook 'Attention au chien!' ('Pas op voor de hond!')

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)