MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 20-05-2019 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 20 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-05-2019 zo ingevuld:Les bouchons importants ........ (hebben verstopt) les autoroutes, ce samedi dernier.


5 % (afgerond)a engorgé
3 % (afgerond)auront engorgé
42 % (afgerond)ont engorgés
51 % (afgerond)ont engorgé 

De files hebben de snelwegen afgelopen zaterdag verstopt.
Il a engorgé = hij heeft verstopt
Ils ont engorgé = zij hebben verstopt; ‘engorgés’ heeft hier geen ‘s’, want het werkwoord is vervoegd met het werkwoord ‘avoir’.
Ils auront engorgé = zij zullen verstopt hebben
La gorge = de keel maar kan ook de kloof zijn bijvoorbeeld les Gorges du Tarn.

Zie ook de pagina verleden tijd. 

(Als ik lees kan ik een eenvoudig feit en een eenvoudige omschrijving begrijpen. Ik begrijp een kort bericht, een ansichtkaart, een poster.)

 

Quand je lis, je peux comprendre une information et une description simples. Je peux comprendre ........ petit message, ........ carte postale, ........ affiche.

 

Kies de juiste lidwoorden.


5 % (afgerond)le, la, la
1 % (afgerond)la, le, le
13 % (afgerond)une, un, un
81 % (afgerond)un, une, une 

Het Europees Referentie Kader (ERK) omschrijft wat een taalgebruiker op verschillende niveaus precies kan. Deze omschrijving is voor leesvaardigheid op niveau A1.1; dit is een beginnende gebruiker.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.Mylène est ........ (blij) de sa nouvelle robe.


1 % (afgerond)belle
74 % (afgerond)contente 
19 % (afgerond)gaie
7 % (afgerond)étonnée

Betekenis: Mylène is blij met haar nieuwe jurk.
étonnée = verwonderd
gaie = vrolijk
belle = mooi

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..(In de winter kunnen we (gaan) schaatsen.)

........ hiver, on peut faire du patinage.

 


5 % (afgerond)Au
91 % (afgerond)En 
2 % (afgerond)Pendant
3 % (afgerond)Dans

au = in de (maar dit kan hier alleen gebruikt worden bij printemps. Au printemps = in de lente)
dans = in
Bijvoorbeeld: dans la boîte= in de doos.
pendant = tijdens

Zie ook de pagina voorz. van tijd.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)