MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-09-2019 (niveau 2)eerdere test 19 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-09-2019 zo ingevuld:(Wij zijn de bioscoop binnengegaan.)

Nous ........ au cinéma.

 


60 % (afgerond)sommes entrés 
3 % (afgerond)entrons
34 % (afgerond)avons entré
3 % (afgerond)allons entrer

'Avons entré' combinatie bestaat niet.
nous entrons = wij gaan naar binnen
nous allons entrer = wij zullen naar binnen gaan

Zie ook de pagina verleden tijd.(Wat drink jij?)

........ tu bois?


1 % (afgerond)Quoi
96 % (afgerond)Qu'est-ce que 
2 % (afgerond)Que

Qu'est-ce que tu bois? = Que bois-tu?
Que = wat (vragend voornaamwoord, korte vorm; onderwerp en gezegde draaien om)
Quoi = wat (vragend voornaamwoord) Bijvoorbeeld: Quoi?

Zie ook de pagina vragend voornaamwoord.In een recept staat dat er 2 "grosses tomates à chair ferme" in moeten.

Wat zijn dat?


21 % (afgerond)flinke rijpe tomaten
22 % (afgerond)grote boerentomaten
58 % (afgerond)dikke vleestomaten 

'à chair ferme' betekent letterlijk: 'met stevig vlees'.
Boerentomaten = des tomates de ferme.
Rijpe tomaten = des tomates mûres.

Zie ook de pagina idioom.In een folder die op straat uitgedeeld wordt staat: Ne pas jeter sur la voie publique.

Wat betekent deze zin?


Vooral geschikt voor mensen die veel reizen.
Vooral geschikt voor grote gezinnen.
95 % (afgerond)Niet op de openbare weg gooien. 
5 % (afgerond)Niet verder verspreiden.

grote gezinnen = les familles nombreuses
reizen = voyager
verspreiden = répandre

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)