MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-09-2019 (niveau 3)eerdere test 19 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-09-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de lever = ........ foie


25 % (afgerond)la
15 % (afgerond)kan allebei
61 % (afgerond)le 

Le foie gras = de (vette) lever, vaak van ganzen of eenden, een delicatesse uit Gascogne,ZW Frankrijk. Dit product is omstreden.
la fois = de keer (trois fois dix font trente 3x10=30)
la foi = het geloof
(La) fois en (la) foi worden hetzelfde uitgesproken als (le) foie: [fwa]

Il était une fois, dans la ville de Foix, un bonhomme, ma foi, qui mangeait du foie!
Er was eens, in de stad Foix, een man, echt waar, die lever at!

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.Welk woord past op de plaats van ........ ?

"Je trouve que ce slogan est une faute, ........ (een stommiteit), une erreur." 

(Bernard Pivot parle du slogan pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024: "Made for sharing").


6 % (afgerond)une chèvrerie
9 % (afgerond)une animalerie
67 % (afgerond)une ânerie 
18 % (afgerond)une bête câline

une ânerie = een ezelsstreek, een stommiteit. Ook 'bêtise' betekent stommiteit.
une animalerie = een plaats waar dieren worden gehuisvest (bij een circus of kleine dierentuin bijv.)
Un magasin pour animaux = een dierenwinkel / winkel voor dierenbenodigdheden
une bête câline = een zacht dier, een knuffelbeest
une chèvrerie = geitenboerderij
Vertaling: 'Ik vind deze slogan een fout, een stommiteit, een vergissing'. Bernard Pivot spreekt over de slogan voor de kandidatuur van Parijs voor de Olympische Spelen van 2024: 'Made for sharing'. Men valt vooral over het feit dat de slogan in het Engels is gesteld.

Zie ook de pagina idioom.Op een bord in een park staat:

Vous êtes dans un espace vert. Pour le confort et la sécurité de tous, respectez-le.

Waar verwijst ‘le’ naar?


1 % (afgerond)sécurité
1 % (afgerond)confort
98 % (afgerond)espace vert 

Vertaling: U bent in een groene zone (= een park). Voor het gemak en de veiligheid van iedereen, respecteer het (het park).
un espace = een ruimte (mannelijk)
une Espace = een Espace (een type Renault)
le confort = het gemak, comfort
la sécurité = de veiligheid

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).Homofonen klinken hetzelfde maar hebben verschillende betekenissen.

Wat betekenen de volgende homofonen?

 

teinter - tinter

 8 % (afgerond)opmaken - klingelen
75 % (afgerond)kleuren - klingelen 
16 % (afgerond)opmaken - kleuren
1 % (afgerond)klingelen - opmaken

tinter = klingelen (van een klok bijvoorbeeld)
teinter = verven, van kleur voorzien
le tintement = het rinkelen, klingelen
le teint = de kleur (van een stof, huid)
maquiller = opmaken
teindre = kleuren /verven van haren of kleding

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)