MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-07-2019 (niveau 3)eerdere test 17 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-07-2019 zo ingevuld:Gaston, c'est un gros balaise.

Wat wordt er over Gaston gezegd?


18 % (afgerond)dat hij een dikzak is
32 % (afgerond)dat hij een lefgozer is
25 % (afgerond)dat hij een grote sterke vent is 
25 % (afgerond)dat hij een gluiperd is

Een gluiperd = un fourbe.
Een dikzak = un gros lard.
Een lefgozer = un mec avec des tripes.

Zie ook de pagina Weetwoorden.Cette histoire d'amour est émouvante.

Wat betekent 'émouvante'?


1 % (afgerond)te verwaarlozen
ongelukkig
1 % (afgerond)slaapverwekkend
98 % (afgerond)ontroerend 

ongelukkig = malheureuse
slaapverwekkend = ennuyeuse à mourir
te verwaarlozen = négligeable

Zie ook de pagina idioom.Kies de juiste vorm:

Patrick va t’aider, afin que tu ........ (avoir) terminé à temps.


avez
2 % (afgerond)avais
84 % (afgerond)aies 
14 % (afgerond)as

De aanvoegende wijs of subjonctif wordt gebruikt na een aantal voegwoorden: afin que, avant que, pour que, bien que en sans que. Hier zou ook een vorm zonder avoir hebben kunnen staan, meer gebruikelijk in spreektaal, dus:'afin que tu termines à temps.'
'As' is tegenwoordige tijd (tu).
'Avais' is onvoltooid verleden tijd (imparfait: je, tu, il/elle).
'Avez' is tegenwoordige tijd (vous).
Vertaling: Patrick zal je helpen (of: 'gaat je helpen') zodat je op tijd klaar bent (je werk hebt beëindigd).

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Vertaal:

Gedurende lange tijd ging ik vroeg naar bed.


22 % (afgerond)Durant un temps long, je me suis couché tôt.
63 % (afgerond)Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 
15 % (afgerond)Pour longtemps j'ai dormi à bonne heure.

Dit is de eerste zin uit de romancyclus 'A la recherche du temps perdu' van Marcel Proust. Proust had ook kunnen schrijven: 'Pendant longtemps', dat heeft dezelfde betekenis.
de bonne heure = tôt = vroeg
'à bonne heure' komt in deze combinatie niet voor.
'durant': men geeft aan dat iets gedurende de hele tijd heeft plaatsgevonden: il a plu durant toutes les vacances ; cette correspondance s'est maintenue durant trois ans.
'un temps long' en 'pour longtemps' passen niet in deze zin.
Maar 'Il est parti pour longtemps = hij is vertrokken voor lange tijd' kan wel.
dormir = slapen
se coucher = naar bed gaan, gaan liggen

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)