25183 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 02-12-2022 (niveau 3)eerdere test 02 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-12-2022 zo ingevuld:Après neuf ans d’absence, Michel Polnareff ........ (treedt op) à nouveau sur scène.


13 % (afgerond)intervient
38 % (afgerond)se produit 
20 % (afgerond)s’en va
30 % (afgerond)descend

se produire = optreden van een artiest, een voorstelling geven
intervenir = optreden/ handelen; bijvoorbeeld: la police intervient contre les manifestants = de politie treedt op tegen de demonstranten.
descendre = er af gaan.
s’en aller = weggaan

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.A ma grande surprise, elle a levé le doigt d'honneur.

Wat betekent het vetgedrukte deel van de zin?


42 % (afgerond)ze heeft haar duim naar me opgestoken
8 % (afgerond)ze heeft beleefd naar me gezwaaid
17 % (afgerond)ze heeft mij een onderscheiding opgespeld
33 % (afgerond)ze heeft haar middelvinger naar me opgestoken 

Ook mogelijk is "elle m'a fait un doigt d'honneur".
een onderscheiding opspelden = épingler une décoration / un prix
de duim opsteken = lever le pouce
zwaaien = agiter la main, saluer
beleefd = poli(ment)

Zie ook de pagina idioom.Ils savaient ........ (vanaf het begin) qu'il s'agirait de négociations compliquées.


37 % (afgerond)dès lors
19 % (afgerond)à partir de
9 % (afgerond)au bout de
35 % (afgerond)d'emblée 

Vertaling: zij wisten vanaf het begin dat het om ingewikkelde onderhandelingen zou gaan. Hier zou ook 'dès le début' gebruikt kunnen worden
De andere woorden passen niet in de zin:
au bout de = aan het einde van
à partir de = vanaf
dès lors = derhalve

Zie ook de pagina idioom.Dites donc, ça ........ aujourd’hui ! Il fait -15 degrés!

 


68 % (afgerond)caille 
12 % (afgerond)péle
6 % (afgerond)maille
14 % (afgerond)paille

Jemig, wat is het koud! Het is min 15 graden! Dit is 'langue familière', spreektaal.
paille = stro
'péle' bestaat niet, maar 'pèle' wordt o.a. gebruikt in de zin: 'On se pèle !' Hiermee bedoelen we dat het erg koud is; ça pèle = het is erg koud.
peler = schillen en vervellen
la maille = de steek (maar er zijn nog meer betekenissen, zie de woordenboeken)

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
43% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen