MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 08-06-2023 (niveau 2)eerdere test 08 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-06-2023 zo ingevuld:(Jullie zijn jullie boeken vergeten.)

Vous ........ vos livres.

 


allez oublier
85 % (afgerond)avez oublié 
13 % (afgerond)êtes oubliés
1 % (afgerond)oubliez

Oublier heeft het hulpwerkwoord 'avoir'.
vous allez oublier = jullie gaan vergeten
'Êtes oubliés' bestaat niet.
vous oubliez = jullie vergeten
In het Nederlands zijn beide vervoegingen mogelijk bij vergeten, maar ze zijn niet in alle gevallen door elkaar te gebruiken. Als vergeten betekent 'niet bij zich hebben' of 'er niet aan gedacht hebben om iets te doen', is zowel hebben als zijn correct. Als het betekent 'zich niet meer herinneren', is alleen de vervoeging met zijn correct.

Zie ook de pagina verleden tijd.Van alle genoemde boeken heb ik er maar twee.

De tous ces livres mentionnés, ........ .


5 % (afgerond)j'ai deux
75 % (afgerond)je n'en ai que deux 
5 % (afgerond)je les ai deux
16 % (afgerond)j'ai en deux

ne ... que = slechts

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..Homofonen klinken hetzelfde maar hebben verschillende betekenissen.

Wat betekenen de volgende homofonen?

 

amende - amande


4 % (afgerond)amandel - gebedel
68 % (afgerond)boete - amandel 
10 % (afgerond)boete - gebedel
18 % (afgerond)gebedel - amandel

une amende = een boete
une amande = een amandel
la mendicité = het gebedel, het bedelen
mendier = bedelen
un mendiant = een bedelaar
quatre mendiants = studentenhaver

Zie ook de pagina idioom.Wat betekent deze zin ?

Il y a peu, Emmanuel Macron a défendu sa femme contre une odieuse rumeur.


4 % (afgerond)Kort geleden heeft Emmanuel Macron zijn vrouw verboden in te gaan op een ongegrond gerucht.
8 % (afgerond)Emmanuel Macron heeft zijn vrouw een beetje verdedigd naar aanleiding van een rare roddel.
Emmanuel Macron heeft zijn vrouw pas geleden verboden om in het openbaar te roddelen
87 % (afgerond)Emmanuel Macron heeft kortgeleden zijn vrouw verdedigd tegen een laaghartig gerucht. 

een ongegrond gerucht = un rumeur sans fondement
'défendre' betekent zowel 'verdedigen' als 'verbieden'
il y a peu = kortgeleden; 'récemment' is synoniem
in het openbaar - en public OF publiquement
un rumeur = een gerucht OF een roddel; de roddels = les ragots
odieux = laaghartig, misselijkmakend
roddelen = jaser

Zie ook de pagina Weetwoorden.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)