MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-08-2019 (niveau 2)eerdere test 21 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-08-2019 zo ingevuld:Il y a quelques années les conducteurs de voiture et de moto devaient s’équiper d’un éthylotest.

Wat betekent het vetgedrukte woord?


5 % (afgerond)EHBO-test
82 % (afgerond)blaastest 
13 % (afgerond)sliptest

EHBO = PS = premier secours
slippen = déraper, glisser

Zie ook de pagina idioom.Hoe zeg je dat je misselijk bent?

 


30 % (afgerond)J'ai mal au cœur. 
50 % (afgerond)J'ai mal au ventre.
4 % (afgerond)Je suis malade du cœur.
16 % (afgerond)Je suis malade.

le cœur = het hart
J'ai mal au ventre = Ik heb buikpijn
Je suis malade = Ik ben ziek
Je suis malade du cœur = Ik heb het aan mijn hart

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.(Wat drinkt u? Ik drink cola.)

Qu'est-ce que vous buvez? Je bois ........ coca. 


9 % (afgerond)de la
70 % (afgerond)du 
de l'
21 % (afgerond)de

'Du' vóór mannelijk zelfst naamwoord als er niet bij staat hoeveel.
'De' gebruik je na een ontkenning; bijv. je ne bois pas de coca = ik drink geen cola.
'De la' hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord; de la bière.
'De l'' hoort bij een zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme 'h'; de l'huile (olie).

Zie ook de pagina delend lidwoord.(Vele schilders en schrijvers kwamen in Hoog-Normandië om er te werken.)

Beaucoup de peintres et d’écrivains ........ en Haute-Normandie pour y travailler.


82 % (afgerond)venaient 
11 % (afgerond)ont venu
6 % (afgerond)viennent
1 % (afgerond)est venu

venir = komen
ils venaient = zij kwamen
il est venu = hij is gekomen
‘Ils ont venu’ kan niet omdat ‘venir’ met ‘être’ wordt vervoegd in de passé composé (de voltooide tijd).
ils viennent = zij komen

Zie ook de pagina verleden tijd.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)