MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 30-11-2023 (niveau 2)eerdere test 30 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 30-11-2023 zo ingevuld:On espère avoir une bonne nouvelle :  ........ (we duimen )


21 % (afgerond)on met les pouces
68 % (afgerond)on croise les doigts 
2 % (afgerond)on lève les bras
9 % (afgerond)on souhaite bon courage

on lève la main sur quelqu’un = we slaan iemand
les pouces = de duimen; maar kan niet gecombineerd worden met ‘on met’.
on souhaite bon courage = we wensen ‘sterkte’

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Vous vous préparez à l'examen?


60 % (afgerond)Oui, nous nous y préparons. 
4 % (afgerond)Oui, nous nous au préparons.
25 % (afgerond)Oui, nous nous en préparons.
11 % (afgerond)Oui, nous nous le préparons.

'Y' vervangt een zinsdeel voorafgegaan door à.
Louis n'aime pas trop les jeux de société.

Il est un rabat-joie.

Wat betekent het vetgedrukte woord?


7 % (afgerond)een gangmaker
80 % (afgerond)een spelbreker 
1 % (afgerond)een slimmerik
12 % (afgerond)een onhandig iemand

een gangmaker = un animateur, un boute -en- train
een onhandig iemand = un maladroit, une maladroite
een slimmerik = une fine mouche, un fin renard
Un rabat-joie is samengesteld uit rabattre (verminderen) en la joie(de vreugde).

Zie ook de pagina idioom.Op een waarschuwingsbord in de metro lees je 'Quand j’emprunte cet escalier roulant: je ne m’assois pas sur la main roulante'. 

Dit betekent dat je op de roltrap ........


89 % (afgerond)niet op de leuningband mag zitten. 
1 % (afgerond)je moet opletten dat er geen voorwerpen op de leuningband liggen.
4 % (afgerond)je je altijd moet vasthouden aan de leuningband..
5 % (afgerond)je de leuningband nooit mag vastpakken.

je ne m’assois pas = ik ga niet zitten (s’assoir – gaan zitten)
emprunter = nemen/ gebruik maken van; maar kan ook lenen betekenen.
la main roulante = de bewegende armleuning

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)