MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 26-10-2020 (niveau 2)eerdere test 26 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-10-2020 zo ingevuld:Welke van onderstaande zinnen is correct?


35 % (afgerond)Elle s'a lavé les mains.
30 % (afgerond)Elle s'est lavé les mains. 
9 % (afgerond)Elle s'a lavés les mains.
26 % (afgerond)Elle s'est lavées les mains.

'Laver' is een werkwoord dat wederkerend kan zijn: ‘se laver’. Bij die werkwoorden is het voltooid deelwoord hetzelfde als dat van de werkwoorden die met avoir worden vervoegd: Elle s'est lavé les mains.
Er komt alleen een uitgang (-e, -s, -es) achter het voltooid deelwoord als het lijdend voorwerp vóór het werkwoord staat. Dat is hier niet het geval en daarom krijgt het voltooid deelwoord geen extra uitgang.
Maar het voltooid deelwoord verandert wèl in de volgende gevallen:
Elle s'est lavée. ('se' is hier lijdend voorwerp)
Les mains qu'elle s'est lavées. (‘les mains’ is hier lijdend voorwerp).

Zie ook de pagina wederkerend werkw..Had in deze titel in plaats van 'soit' ook 'est' kunnen staan?

 

(titel van toneelstuk van Alfred de Musset) Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.


73 % (afgerond)Nee 
27 % (afgerond)Ja

Nee, want na 'il faut que' moet een subjonctif gebruikt worden.
'soit' is de subjonctif (aanvoegende wijs) van 'être'.
Dezelfde betekenis ('Een deur moet open of dicht zijn') heeft de volgende zin ook: Une porte doit être ouverte ou fermée.
'Een deur (of poort) moet open of gesloten zijn' is de titel van een toneelstuk uit 1845 van Alfred de Musset.

Zie ook de pagina aanvoegende wijs (subjonctif).Le professeur nous a contactés ........ (geleden) plusieurs semaines.

 


15 % (afgerond)depuis
5 % (afgerond)pendant
78 % (afgerond)il y a 
2 % (afgerond)dans

depuis = sinds, al
pendant = gedurende
il y a = geleden
dans = over (+ tijdsaanduiding)
en = in, binnen (+ tijdsaanduiding)

Zie ook de pagina voorz. van tijd.Pour cette tarte aux pommes, on utilise de la ........ (deeg) sablée.


74 % (afgerond)pâte 
5 % (afgerond)pâtes
8 % (afgerond)pâté
13 % (afgerond)patte

Voor deze appeltaart gebruikt men zanddeeg.
le pâté = de pâté
la patte = het pootje
les pâtes = de pasta (altijd meervoud: les lasagnes, les spaghettis etc)
le sable = het zand

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)