24799 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 30-01-2023 (niveau 2)eerdere test 30 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 30-01-2023 zo ingevuld:Le Canal Saint Martin à Paris ........ (is schoongemaakt) pour la première fois en 15 ans et on y a trouvé toute une gamme de déchets de la vie urbaine.


78 % (afgerond)a été nettoyé 
16 % (afgerond)est nettoyé
2 % (afgerond)s'est nettoyé
4 % (afgerond)a nettoyé

A nettoyé = heeft schoongemaakt.
Est nettoyé = wordt schoongemaakt.
S'est nettoyé = heeft zichzelf schoongemaakt.
Les déchets = het afval.

Zie ook de pagina verleden tijd.Le pont du Gard, ça ........ la peine d'une visite.

 


10 % (afgerond)coûte
46 % (afgerond)vaut 
34 % (afgerond)faut
10 % (afgerond)permet

valoir = waard zijn. Er bestaat van dit werkwoord alleen een 'il'vorm. Il (of ça in deze zin) vaut = het is waard
ça coûte = het kost
il faut = hij moet ; ‘faut’ komt van het werkwoord ‘falloir’ en heeft als onderwerp alleen ‘il’; dit betekent niet alleen ‘hij’ maar kan ook ik, jij, hij/zij etc. betekenen.
Il permet = hij staat toe

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Malgrés les échecs, il ne désespère pas.

Welk woord is niet correct geschreven?


75 % (afgerond)Malgrés 
6 % (afgerond)échecs
19 % (afgerond)désespère

'Malgré' is de juiste spelling, zonder 's'. Het woord kent maar één spelling en past zich nooit aan aan meervoud, vrouwelijk o.i.d.
Malgré les échecs, il ne désespère pas = Ondanks de mislukkingen, wanhoopt hij niet.

Zie ook de pagina idioom.Dans ce nouveau restaurant, il y a tous les weekends, un énorme buffet ........ (naar believen) qui est proposé de 9h à 16h. 


65 % (afgerond)à volonté 
20 % (afgerond)à son gré
6 % (afgerond)pour plaire
8 % (afgerond)pour désirer

à son gré = naar zijn zin
désirer = wensen; (laisser) à désirer = te wensen overlaten
plaire = bevallen, aanstaan

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen