29828 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 22-03-2019 (niveau 2)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld:La présidente a ........ (gehouden) un discours poignant.


12 % (afgerond)gardé
57 % (afgerond)tenu 
7 % (afgerond)parlé
24 % (afgerond)fais

'tenu' is het voltooid deelwoord van 'tenir', houden
un discours poignant = een vlammend betoog
fais = doet/maakt (tegenwoordige tijd bij ik en jij)
parlé = gesproken
gardé = bewaard
fait = gedaan (ook goed)

Zie ook de pagina idioom.(Zij zullen er aan denken om hun vakantie te boeken.)

Ils   ........ à réserver leurs vacances.

 


32 % (afgerond)penseraient
2 % (afgerond)pensent
7 % (afgerond)pensaient
58 % (afgerond)penseront 

ils pensaient = zij dachten aan
ils pensent = zij denken aan
ils penseraient = zij zouden denken aan

Zie ook de pagina toekomende tijd.Je adviseert iemand om rechtsaf te slaan bij volgende verkeerslichten. Hoe zeg je dat?

 


79 % (afgerond)Tournez à droite aux feux suivants. 
11 % (afgerond)Tournez à droite aux ampoules suivantes.
11 % (afgerond)Tournez à droite aux lumières suivantes.

les feux = de verkeerslichten, maar ook vuur en brand.
le feu rouge = het stoplicht
une ampoule = een peertje, een gloeilamp; maar ook een blaar.
la lumière = het licht

Zie ook de pagina conversatietaal.Notre chien veut toujours sauter sur ........ .


2 % (afgerond)la banque
93 % (afgerond)le canapé 
4 % (afgerond)le banc
1 % (afgerond)la banquette

le banc = de bank, le banc de jardin, le banc de l’école
la banque = de bank. Bijvoorbeeld 'le crédit agricole' est une banque.
la banquette = bankje in de trein
le canapé = de zitbank

Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen