30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 29-10-2019 (niveau 3)eerdere test 29 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-10-2019 zo ingevuld:Demandez votre permis de végétaliser. Au pied des arbres, dans une jardinière, sur le trottoir, sur les murs ou sur le mobilier urbain… devenez des jardiniers de votre quartier !

Wat betekent le permis de végétaliser?


3 % (afgerond)de vergunning om vegetarische gerechten te maken en te verkopen
89 % (afgerond)de vergunning om zelf planten aan te planten 
8 % (afgerond)de vergunning om biologische groenten te verbouwen

De hele zin betekent:

Vraag uw vergunning aan om gewassen aan te planten. Aan de voet van bomen, in een plantenbak, op het trottoir, op de muren of op het straatmeubilair... wordt de tuinmannen van uw eigen wijk!
vegetarische gerechten = des plats végétariens
biologische groenten = des légumes biologiques

Zie ook de pagina idioom.Een betekenis van het Franse woord 'conscience' is ........ .  


3 % (afgerond)gevolgtrekking
94 % (afgerond)geweten 
1 % (afgerond)verband
1 % (afgerond)wetenschapper

La conscience betekent óók 'het bewustzijn'.
het verband = le lien, le rapport
de wetenschapper = le scientifique, le chercheur
de wetenschap = la science
de gevolgtrekking = la conclusion

Zie ook de pagina idioom.Est-ce que ce beau chien est ........ (van u)? Il ressemble tellement au ........ (die van mij)!


tien, moi
94 % (afgerond)à vous, mien 
3 % (afgerond)votre, mon
3 % (afgerond)tien, mien

ce chien est à moi = die hond is van mij
à nous = van ons , etc.
le mien = de mijne (mannelijk enkelvoud)
la mienne (vrouwelijk enkelvoud), les miens (mannelijk meervoud), les miennes (vrouwelijk meervoud)
le vôtre = de uwe

Zie ook de pagina bezittelijk vnw..(Over Museum La Boverie in Luik/A propos du Musée La Boverie à Liège:)

Si l’ancien bâtiment a gardé son cachet initial, la grande nouveauté réside en cette annexe vitrée qui augmente de 1.000 mètres carrés l’espace d’exposition.

Wat betekent 'Si' in deze zin?

 


10 % (afgerond)Jazeker
18 % (afgerond)Als
Soms
72 % (afgerond)Ook al 

Ook al heeft het oude gebouw zijn oorspronkelijke cachet behouden, de belangrijkste vernieuwing bestaat uit deze glazen aanbouw/zijvleugel die met 1000 vierkante meters de tentoonstellingsruimte vergroot.
Als = Si ...
Jazeker = Si (na een ontkennende vraag)
Soms = Parfois, quelquefois

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen