30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 31-10-2019 (niveau 2)eerdere test 31 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 31-10-2019 zo ingevuld:(Zij keken televisie, toen de telefoon ging.)

Ils ........ la télé, quand le téléphone ........ .


75 % (afgerond)regardaient, sonnait
16 % (afgerond)regardaient, a sonné 
6 % (afgerond)ont regardé, sonnait
3 % (afgerond)ont regardé, a sonné

'Keken' is een beschrijving van een toestand in het verleden (wij waren aan het kijken). Hiervoor wordt de 'imparfait' gebruikt.
'Ging' is een beschrijving van een nieuwe gebeurtenis in het verleden en dan wordt de 'passé composé' gebruikt.

Zie ook de pagina verleden tijd.Wat is de juiste woordvolgorde?


39 % (afgerond)Vous vous pouvez procurer le plan auprès des mairies d'arrondissment.
54 % (afgerond)Vous pouvez vous procurer le plan auprès des mairies d'arrondissement. 
7 % (afgerond)Vous pouvez procurer-vous le plan auprès des mairies d'arrondissment.

Vertaling: U kunt de plattegrond verkrijgen bij de deelgemeentehuizen.
Un arrondissement = een deelgemeente in Parijs.
De departementen in Frankrijk zijn ook opgedeeld in arrondissementen. In totaal zijn er 332.

Zie ook de pagina positie vnw..Sur présentation de cet original, une entrée gratuite pour une entrée à plein tarif.

Wat wordt er hier aangeboden?


11 % (afgerond)Als je iets orgineels doet, kan je gratis naar binnen.
25 % (afgerond)Een gratis kaartje op vertoon van je lidmaatschapskaart
64 % (afgerond)Twee kaartjes voor de prijs van één. 

Op vertoon van dit origineel, een gratis toegangsbiljet bij een toegangsbiljet vol tarief.
Je ontvangt dus één gratis entree bij een betaalde entree.
Een lidmaatschapskaart = une carte de membre.
Iets orgineels doen = faire quelque chose d’originel.

Zie ook de pagina idioom.Op een sticker op de vlieger die je dochter net gekocht heeft staat "Cette garantie ne compte pas pour usure".

Wat betekent dat?

 


33 % (afgerond)Deze garantie geldt niet bij oneigenlijk gebruik.
2 % (afgerond)Deze garantie is niet eindeloos geldig.
5 % (afgerond)Deze garantie is niet geldig bij schade.
60 % (afgerond)Deze garantie geldt niet voor slijtage. 

eindeloos = illimité
schade = des dégats
oneigenlijk gebruik = utilisation inapproprié of abusive

Zie ook de pagina Weetwoorden.TOTAALRESULTAAT:
49% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen