30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 31-10-2019 (niveau 3)eerdere test 31 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 31-10-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('un' of 'une')?

 

een raadsel = ........ énigme


50 % (afgerond)une 
50 % (afgerond)un

Nederlandstaligen vergissen zich wel eens bij dit woord.
Le trou noir dans l'espace reste une énigme pour les scientifiques.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.Les habitants de Monaco sont appelés les ........

 


2 % (afgerond)Monacons
94 % (afgerond)Monégasques 
4 % (afgerond)Monaciens
Monacolytes

Het woord 'monégasque' hangt samen met de taal die oorspronkelijk gesproken werd in deze streek. Het is een van oorsprong Italiaans (Ligurisch) dialect.
De afleiders zijn niet bestaande woorden.
Monacons bestaat niet maar zou als (erg grof) scheldwoord voor de inwoners gebruikt kunnen worden.

Zie ook de pagina idioom.Je vais mettre la robe ........ j´ai achetée hier. 

 

 


5 % (afgerond)qui
17 % (afgerond)laquelle
2 % (afgerond)dont
77 % (afgerond)que 

Vertaling: Ik ga de jurk aantrekken die ik gisteren heb gekocht. Que verwijst naar de jurk, lijdend voorwerp. 'Achetée' (+e, want vrouwelijk) verwijst naar het lijdend voorwerp 'la robe' dat voorafgaat.
'Qui' en 'Que' zijn ofwel:
Vraagwoorden: Qui vient là? Que vois-tu? ('qui' voor personen en 'que' voor zaken)
ofwel Betrekkelijke voornaamwoorden: La fille qui est malade. Le monsieur que tu regardes est anglais. ('qui' als onderwerp en 'que' als lijdend voorwerp).
'qui' wordt gebruikt als onderwerp in de bijzin; la fille qui travaille.
'dont' wordt gebruikt als er voor het betrekkelijk voornaamwoord 'de' staat; bijv. la fille dont je parle ( het meisje waarover ik praat).
'laquelle' wordt gebruikt na een voorzetsel en slaat terug op dingen; la villa dans laquelle j'habite.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw..Le médecin lui a proposé une greffe du rein.

Wat betekenen de dikgedrukte woorden ?


3 % (afgerond)een gehoorapparaat
80 % (afgerond)een niertransplantatie 
7 % (afgerond)een implantaat
10 % (afgerond)een staaroperatie

Een gehoorapparaat = un appareil auditif.
Een implantaat = un implant (dentaire).
Een staaroperatie = une opération (chirurgicale) de la cataracte. Men zegt ook: se faire opérer de la cataracte.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen