30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 01-11-2019 (niveau 2)eerdere test 01 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 01-11-2019 zo ingevuld:La France est l’un des plus importantes pollueurs de la Méditerranée, avec plus de 11.000 tonnes de plastique.

Welk woord is niet juist gespeld ?


11 % (afgerond)tonnes
22 % (afgerond)Méditerranée
30 % (afgerond)pollueurs
38 % (afgerond)importantes 

Frankrijk is een van de voornaamste vervuilers van de Middellandse Zee met meer dan 11.000 ton plastic.
Le pollueur = de vervuiler; de voornaamste vervuilers = les plus importants pollueurs; daarom is 'importantes' niet correct.

Zie ook de pagina idioom.(Marie-Chantal bezoekt 's avonds graag musea.)

Marie-Chantal ........ visiter les musées le soir.


27 % (afgerond)aime de
1 % (afgerond)aime pour
59 % (afgerond)aime 
14 % (afgerond)aime à

'aimer' wordt direct gevolgd door een heel werkwoord, er mag geen voorzetsel tussen.

Zie ook de pagina vaste combinaties.Maak de zin compleet.

Als je erge honger hebt dan zeg : J’ai une faim de ........ .


51 % (afgerond)loup 
13 % (afgerond)ours
3 % (afgerond)renard
34 % (afgerond)cheval

In het Nederlands zeggen we 'Ik heb honger als een paard', in het Frans: J’ai une faim de loup (wolf).
le cheval = het paard
l’ours = de beer
le renard = de vos

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.'Paris-première' est ........ (de gids) de l'actualité culturelle parisienne.

 


7 % (afgerond)le funambule
89 % (afgerond)le guide 
5 % (afgerond)le réverbère

le guide = de gids, zowel de (reis- of programma-)gids als de reisleider. Ook generaal De Gaulle werd wel eens "Le Guide" genoemd.
le réverbère = de lantaarnpaal
le funambule = de koorddanser

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen