30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 04-11-2019 (niveau 1)eerdere test 04 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 04-11-2019 zo ingevuld:(In de vakantie gingen we altijd laat naar huis.)

Pendant les vacances, nous ........ toujours tard.


8 % (afgerond)rentraient
71 % (afgerond)rentrions 
19 % (afgerond)rentrons
2 % (afgerond)rentriez

'Rentraient' hoort bij de 'ils/elles' vorm.
'Rentriez' hoort bij de verleden tijd met 'vous'.
'Rentrons' hoort bij de tegenwoordige tijd.

Zie ook de pagina verleden tijd.(Mijn vriendin gaat naar de supermarkt.)

Ma copine va ........ .

 


4 % (afgerond)à la marché
93 % (afgerond)au supermarché 
1 % (afgerond)à l'alimentaire
1 % (afgerond)au magazine

'alimentaire' is een bijvoeglijk naamwoord. Bijv. une plante alimentaire = een eetbare plant.
le magasin = het warenhuis
le magazine = het tijdschrift
le marché = de markt

Zie ook de pagina lidwoord samen met à / de.Où est-ce que tu vas travailler? ........ .


3 % (afgerond)Hier
87 % (afgerond)Chez H&M 
5 % (afgerond)A huit heures
4 % (afgerond)Bientôt

Où est- ce que tu vas travailler? = Waar ga je werken?
à huit heures = om acht uur
bientôt = spoedig, weldra
hier = gisteren

Zie ook de pagina bijwoord.(Het postkantoor staat tussen het hotel en het station.)

La poste est   ........ l'hôtel et la gare.


3 % (afgerond)vers
6 % (afgerond)sous
85 % (afgerond)entre 
6 % (afgerond)à côté de

entre = tussen
à côté de = naast
vers = naar, in de richting van
sous = onder

Zie ook de pagina voorz. van plaats.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen