30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 04-11-2019 (niveau 3)eerdere test 04 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 04-11-2019 zo ingevuld:(Hij heeft zijn hele leven van mij gehouden, zei Madeleine.)

"Il m'a ........ toute sa vie", disait Madeleine.

 


2 % (afgerond)aimait
39 % (afgerond)aimée 
57 % (afgerond)aimé
2 % (afgerond)aimee

Het voltooid deelwoord dat vervoegd wordt met 'avoir', richt zich naar het lijdend voorwerp, als dit lijdend voorwerp vooraf gaat aan de persoonsvorm. In deze zin is dat 'm' wat terugslaat op Madeleine, vrouwelijk dus.

'aimait' is de imparfait (o.v.t.) en dus geen voltooid deelwoord.
'aimee' is geen Franse vorm van het voltooid deelwoord.

Zie ook de pagina verleden tijd.La fillette blonde que tu as ........ (gezien) jouer à la marelle, hier, sur l'aire de jeu, est la cadette des voisins. Elle s'appelle Marguerite.


5 % (afgerond)vues
69 % (afgerond)vu 
24 % (afgerond)voyé
2 % (afgerond)vus

La fille que tu as vue = het meisje dat je hebt zien spelen (meisje is lijdend voorwerp, voltooid deelwoord past zich aan.
La fille que tu as vu jouer = het meisje dat je hebt zien spelen / dat je spelend hebt gezien: het voltooid deelwoord past zich niet aan.
jouer à la marelle = hinkelen

Zie ook de pagina verleden tijd.Wanneer je de zin 'Les héros des bandes dessinées sont souvent des hommes.' uitspreekt, verbind je dan 'Les'  en 'héros' (1) en 'des' en 'hommes' (2) met een verbindingsklank (medeklinker)?


7 % (afgerond)1 wel, 2 niet
5 % (afgerond)beide niet
47 % (afgerond)1 niet, 2 wel 
40 % (afgerond)beide wel

Les héros des bandes dessinées sont souvent des hommes = De helden van stripverhalen zijn vaak mannen.
In het Frans worden woorden in de uitspraak vaak verbonden (dit heet 'liaison'). Dat gebeurt o.a. wanneer het eerste woord op een 's' eindigt en het volgende woord met een klinker of stomme h begint.
WEL verbinding: les amis, les hôtels, les hommes (de h van 'hôtel', net als die van 'homme' is een zgn. stomme h).
GEEN verbinding: les héros (de h van héros is geen stomme maar een aangeblazen h) en les Hollandais.

Zie ook de pagina uitspraak.Een Frans woord voor 'handmatig' is ........ .


22 % (afgerond)fait main
77 % (afgerond)manuellement 
1 % (afgerond)main forte

fait main = met de hand gemaakt
prêter main forte = een handje helpen

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen