30228 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 05-11-2019 (niveau 2)eerdere test 05 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 05-11-2019 zo ingevuld:De meeste Fransen drinken een grote kom koffie bij het ontbijt. Hoe zeg je dan dat jij dat nooit doet ?


9 % (afgerond)Je ne le prends jamais au matin.
37 % (afgerond)Moi, je ne bois jamais un café pendant le petit déjeuner.
54 % (afgerond)Je ne bois jamais de café au petit déjeuner. 

Je gebruikt na een ontkenning altijd het woordje 'de' als er een zelfstandig naamwoord volgt.
Dus ook in : 'je ne bois pas de café' -- 'je ne bois plus de café' etc.

Zie ook de pagina ontkenning......... (Sommige) stations de métro fantômes dans le réseau parisien ont une autre destination de nos jours. (En Route)

 


12 % (afgerond)Quelconques
73 % (afgerond)Certaines 
9 % (afgerond)Plusieurs
6 % (afgerond)Quels

Certaines stations de métro fantômes dans le réseau parisien ont une autre destination de nos jours = Sommige spookmetrostations van het Parijse net hebben tegenwoordig een andere bestemming.
plusieur = verscheidene
Quelque/certain = sommige
Quelconques = de een of ander/ willekeurige (bijvoeglijk naamwoord). Bijvoorbeeld: un livre quelconque.
Quels = welke (en hoort bij mannelijke zelfstandige naamwoorden; bijvoorbeeld quels livres)
Quelques-unes = sommige (als onbepaald voornaamwoord, zelfstandig gebruikt) Bijvoorbeeld: quelques-unes sont en retard = sommigen (meisjes) zijn te laat.

Zie ook de pagina Bijvoeglijk naamwoord.(U heeft driehonderd vrienden op Facebook?)

Vous avez ........ amis sur Facebook?

 


7 % (afgerond)troiscent
5 % (afgerond)troiscents
52 % (afgerond)trois cent
36 % (afgerond)trois cents Zie ook de pagina telwoorden.Hoe zeg je 'het geeft niets'.


9 % (afgerond)ça ne donne rien
10 % (afgerond)c'est nul
10 % (afgerond)faut pas
71 % (afgerond)c'est pas grave 

In spreektaal wordt de 'ne' van de ontkenning vaak weggelaten.
grave = erg/ ernstig
ça ne donne rien = dat heeft geen zin
c'est nul = het is waardeloos
faut pas = niet doen

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
58% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen