30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 05-11-2019 (niveau 3)eerdere test 05 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 05-11-2019 zo ingevuld:Zoals in veel talen kent het Frans heel wat woorden voor een 'bekeuring'. Welk woord betekent NIET 'bekeuring'?


7 % (afgerond)PV
54 % (afgerond)prune
7 % (afgerond)amende
31 % (afgerond)peine 

'Un PV' is de afkorting voor 'un procès verbal' en wordt vaak gebruikt voor een bekeuring in het verkeer.
Une amende = een boete.
In populair taalgebruik heet het 'une prune' of un papillon.
Une peine = een straf. La peine kan ook diverse andere betekenissen hebben zoals:'de moeite','de narigheid' of 'het lijden'.

Zie ook de pagina idioom.Wat is de vrouwelijk vorm voor 'le dieu' (de god)?


72 % (afgerond)la déesse 
16 % (afgerond)la dieue
10 % (afgerond)la dieuesse
3 % (afgerond)la duchesse

la déesse = de godin
'La Citroën DS' wordt ook wel 'la déesse' genoemd.
'La dieue' bestaat niet.
'La dieuesse' bestaat niet.
la duchesse = de hertogin

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Tu t’intéresses au yoga?


24 % (afgerond)Non, je ne m’en intéresse pas du tout!
5 % (afgerond)Non, je n’en intéresse pas du tout!
68 % (afgerond)Non, je ne m’y intéresse pas du tout! 
3 % (afgerond)Non, je ne m’intéresse y pas du tout!

'Y' vervangt een 'voorzetselvoorwerp' voorafgegaan door à (of à + lidwoord: au, à la, à l'). Een voorzetselvoorwerp komt voor bij werkwoorden met een vast voorzetsel en het voorzetsel verbindt het voorzetselvoorwerp ('le yoga') met het gezegde ('intéresses à').

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..(Hij is geen Belg. Dat neemt niet weg dat hij (toch) van patat houdt.)

Il n'est pas Belge. ........ il aime les frites.

 


9 % (afgerond)Au fond
39 % (afgerond)Toujours est-il qu' 
9 % (afgerond)A la fois
43 % (afgerond)Tant qu'

À la fois = tegelijkertijd
Au fond = eigenlijk
Tant que = zo lang als
Ook kun je zeggen: En tous cas, ce qui est certain, c'est qu'il aime les frites'.
Ook mogelijk is 'n'empêche que...': '(Il) n'empêche qu'il aime les frites': toch houdt hij van frieten. En ook 'néanmoins' (niettemin) is hier mogelijk.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
52% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen